Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning

Alle woningen in het Vlaamse Gewest moeten aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen. Wanneer dit niet het geval is, kan een woningonderzoek aangevraagd worden bij de gemeente en kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Op 1 januari 2015 zal een nieuwe norm voor dakisolatie in werking treden. Bij een controle tot 1 januari 2015 zal men enkel een opmerking maken wanneer het dak nog niet aan de norm voor 2015 voldoet. Zo bent u tijdig op de hoogte. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

Procedure

Als bewoner van een huurwoning met gebreken kan u via de gemeente een kwaliteitsonderzoek van uw woning aanvragen.

Wonen-Vlaanderen voert het technisch onderzoek van de woning uit en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

  • ongeschikt: uw woning heeft minstens 15 strafpunten. Deze strafpunten staan op het technisch verslag van het woningonderzoek.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.
    Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen in een Vlaamse inventaris.

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk terug in orde brengt. Als de woning echter na een jaar nog steeds op de inventaris staat en u de woning niet zelf bewoont , dan zal u als eigenaar een heffing moeten betalen.

In sommige gevallen kan de inventarisbeheerder een vrijstelling of schorsing toekennen.

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Ongeschiktheid Onbewoonbaarheid’.

Bedrag

Het onderzoek is gratis.

Regelgeving

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode. ‘Kamerdecreet’ ofwel het ‘Decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers’ van 4 februari 1997.

Op 1 januari 2013 zijn nieuwe kwaliteitsnormen in werking getreden.