Tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie)

Wanneer u een laag inkomen heeft en verhuist van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning, die u huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kan u een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. 

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

  • een maandelijkse huursubsidie
  • en een eenmalige installatiepremie.

U komt alleen in aanmerking wanneer u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

Voorwaarden

Om een huursubsidie te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

  • Inkomen
  • Eigendom
  • Verlaten woning
  • Nieuwe woning
  • Inschrijving bij een huisvestingsmaatschappij
  • Cumulverbod

Inkomen

Voor aanvragen in 2014 mag de som van het aan de personenbelasting onderworpen inkomen, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van de inwonende gezinsleden, van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum, niet meer bedragen dan 16.880 euro.

Per persoon ten laste, mag u dit bedrag verhogen met 1.510 euro

Eigendom

De laatste drie jaar (in sommige gevallen tien jaar) heeft u of één van uw gezinsleden geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.

Verlaten woning

De woning die u verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaar door de burgemeester of te klein voor uw gezin.

U of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of erkend als persoon met een handicap en u verlaat een huurwoning die niet aangepast is aan de leeftijd of handicap.

Nieuwe woning

De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn. De woning mag geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen. De woning moet ook aangepast zijn aan de samenstelling van uw gezin.

Afhankelijk van het aantal gezinsleden en de ligging van de woning mag de maximale huurprijs niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

De volledige voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website wonenvlaanderen.be.

Procedure

Vraag de huursubsidie aan met het aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming in de huurprijs’ of vraag een papieren aanvraagformulier aan bij Wonen-Vlaanderen.

Bezorgt het ingevulde aanvraagformulier terug aan Wonen-Vlaanderen.

Vraag de tegemoetkoming in de huurprijs bij voorkeur aan voor u naar uw nieuwe huurwoning verhuist. In dat geval moet u wel binnen de 9 maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning huren.

Bent u al verhuisd naar uw nieuwe woning? Vraag dan binnen de 9 maanden na inschrijving de tegemoetkoming aan.

Bedrag

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

  • De huursubsidie wordt berekend op basis van uw inkomen en wordt maximum 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode. 
  • De eenmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de eerste huursubsidie.

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden nadat uw aanvraag is goedgekeurd. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Websites