crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

  Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

  Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor de huurpremie, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • U moet een woning huren met een huurcontract op uw naam:
   • als hoofdverblijfplaats
   • in het Vlaamse Gewest
   • met een maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) die niet hoger is dan 580 euro. Daar mag u 72,50 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot max. vier personen.
    Voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 638 euro. Daar mag u 72,50 euro bijtellen per persoon ten laste.
   • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden: bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen serieuze vochtproblemen zijn.
     
  • U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij). Als u verhuist, moet u zich ten laatste 3 weken voor uw verhuis inschrijven bij een SHM in uw nieuwe woonplaats. Let er op dat u zich pas uitschrijft bij uw vorige maatschappij nadat u zich al hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.
    
  • uw gezamelijk jaarinkomen, zoals gekend bij de SHM, mag maximaal 17.230 euro bedragen, te verhogen met 1.540 euro per persoon ten laste.

  In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

  • als u één keer een sociale woning (van een SHM) hebt geweigerd (tenzij dit als een terechte weigering wordt erkend)
  • als u al in een sociale woning van een SHM, ocmw of gemeente woont (een woning huren bij een Sociaal verhuurkantoor (SVK) valt onder de private markt, dan kunt u wel een huurpremie krijgen)
  • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont
  • als uw huurpremie werd stopgezet.

  Procedure

  Als u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een ‘gepersonaliseerd aanvraagformulier’ opsturen met een gele sticker.

  • U stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.
  • Als uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 2 maanden de beslissing of u een huurpremie krijgt.
  • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u binnen de maand een bericht. U moet dan binnen de 6 maanden de ontbrekende documenten opsturen. Zo niet wordt uw aanvraag stopgezet.

  Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw shm.

  Als u verhuist, wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt dan een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuw adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract. Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. Voldoet u niet, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

  Bedrag

  De huurpremie wordt berekend op basis van

  • de huurprijs, die in het huurcontract vermeld staat (deze wordt geïndexeerd op het moment van de aanvraag)
  • het gebied waarin u een woning huurt
  • en het aantal personen ten laste (kinderen of gezinsleden met een erkende handicap).

  De berekeningswijze van de huurpremie vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

  Contact

  Afdeling Financiële Instrumenten

  Adres
  Koning Albert II-laan 19 bus 40
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 85 81
  Fax
  02 553 17 50
  E-mail

  Afdeling Toezicht

  Adres
  Koning Albert II-laan 19 bus 22
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 22 00
  Fax
  02 553 22 35
  E-mail