crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

  Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

  Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor de huurpremie, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • U moet een woning huren met een huurcontract op uw naam:
   • als hoofdverblijfplaats
   • in het Vlaamse Gewest
   • met een maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) die niet hoger is dan 580 euro. Daar mag u 72,50 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot max. vier personen.
    Voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 638 euro. Daar mag u 72,50 euro bijtellen per persoon ten laste.
   • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden: bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen serieuze vochtproblemen zijn.
     
  • U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij). Als u verhuist, moet u zich ten laatste 3 weken voor uw verhuis inschrijven bij een SHM in uw nieuwe woonplaats. Let er op dat u zicht pas uitschrijft bij uw vorige maatschappij nadat u zicht al hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.
    
  • uw gezamelijk jaarinkomen, zoals gekend bij de SHM, mag maximaal 17.230 euro bedragen, te verhogen met 1.540 euro per persoon ten laste.

  In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

  • als u één keer een sociale woning (van een SHM) hebt geweigerd (tenzij dit als een terechte weigering wordt erkend)
  • als u al in een sociale woning van een SHM, ocmw of gemeente woont (een woning huren bij een Sociaal verhuurkantoor (SVK) valt onder de private markt, dan kunt u wel een huurpremie krijgen)
  • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont
  • als uw huurpremie werd stopgezet.

  Procedures

  Als u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een ‘gepersonaliseerd aanvraagformulier’ opsturen met een gele sticker.

  • U stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.
  • Als uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 2 maanden de beslissing of u een huurpremie krijgt.
  • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u binnen de maand een bericht. U moet dan binnen de 6 maanden de ontbrekende documenten opsturen. Zo niet wordt uw aanvraag stopgezet.

  Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw shm.

  Als u verhuist, wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt dan een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuw adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract. Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. Voldoet u niet, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

  Prijs

  De huurpremie wordt berekend op basis van

  • de huurprijs, die in het huurcontract vermeld staat (deze wordt geïndexeerd op het moment van de aanvraag)
  • het gebied waarin u een woning huurt
  • en het aantal personen ten laste (kinderen of gezinsleden met een erkende handicap).

  De berekeningswijze van de huurpremie vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

  Ik heb terecht een sociale woning geweigerd, maar huurpremie werd stopgezet. Wat kan ik doen?

  Als u een sociale huurwoning weigert, dan wordt de huurpremie stopgezet.

  Als u meent dat u terecht een woning geweigerde, bv. omdat deze in slechte staat was of te klein voor uw gezin, dan kunt u volgende stappen ondernemen:

  • Klop eerst aan bij uw sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en vraag om de weigering als een “terechte” weigering te aanzien. Als dit gebeurt, zal uw huurpremiedossier herzien worden.
  • Als uw SHM dit niet wilt doen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht. Zij zullen een controle van de woning uitvoeren en naar uw verhaal luisteren. Op basis van deze controle beslissen ze of u de woning terecht geweigerd hebt. Als u de woning terecht weigerde, zal uw huurpremiedossier herzien worden.

  Hoeveel tijd heb ik om de huurpremie aan te vragen?

  In principe kunt u het aanvraagformulier nog opsturen zolang:

  • u nog op hetzelfde adres woont als op het aanvraagformulier is ingevuld. Als u verhuist en nog aan de voorwaarden voldoet krijgt u automatisch een nieuw aanvraagformulier.
  • u geen brief hebt ontvangen met de melding dat u niet langer in aanmerking komt voor de huurpremie
  • de huurpremie nog bestaat.

  Let op: bij de behandeling van uw aanvraag, kijkt Wonen-Vlaanderen na vanaf wanneer u aan alle voorwaarden voldeed. De huurpremie wordt tot maximaal 6 maanden terug uitbetaald. Als u het aanvraagformulier lang laat liggen riskeert u een deel van de huurpremie te verliezen waar u eerder wel recht op had.

  Waarom werd mijn huurpremie (tijdelijk) stopgezet?

  De huurpremie wordt stopgezet als:

  • u in een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), ocmw of gemeente gaat wonen
  • u wordt geschrapt uit de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in uw gemeente
  • u éénmaal een aangeboden sociale woning weigert
  • u een eigen woning of bouwgrond verwerft
  • u verhuist en u niet binnen de drie maanden na uw verhuis opnieuw ingeschreven bent bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in uw nieuwe gemeente. Hou er rekening mee dat het enige tijd kan duren voor een SHM u kan inschrijven. Zij moeten alle voorwaarden kunnen nagaan.
   Daarom schrijft u zich beter in voor u verhuist naar uw nieuwe adres.

  De huurpremie wordt tijdelijk stopgezet (opgeschort) als:

  • uw inkomen hoger wordt dan de maximumgrens.
  • de huurprijs van de woning hoger is dan de maximumhuurprijs, volgens de grootte van uw gezin 
  • u verhuist naar een andere woning.

  Als u opnieuw aan de voorwaarden voldoet, kunt u weer een huurpremie krijgen. U ontvangt dan automatisch een nieuw aanvraagformulier.

  Let op: u moet wel altijd ingeschreven blijven bij een shm die werkzaam is in de gemeente waar u woont. Anders wordt de huurpremie definitief stopgezet.

  Wat komt de inspecteur van Wonen-Vlaanderen doen?

  Als u een huurpremie ontvangt kan een controleur van Wonen-Vlaanderen komen kijken of uw huurwoning veilig genoeg is en het vereiste minimumcomfort biedt.

  Dit is een voorwaarde om de huurpremie te kunnen ontvangen.

  De controleur maakt altijd vooraf een afspraak met u. Weigert u de controleur binnen te laten, terwijl u wel vooraf toestemming gaf voor een controle, dan wordt de huurpremie onmiddellijk en definitief stopgezet.

  De woning is onveilig of biedt onvoldoende wooncomfort

  Voldoet uw woning niet, dan zal de huurpremie tijdelijk stopgezet worden.

  U krijgt negen maanden (in het eerste jaar dat u een huurpremie ontvangt krijgt u 12 maanden) de tijd om de woning in orde te laten brengen door uw verhuurder of te verhuizen naar een woning die wél in orde is.

  Wordt de woning binnen die periode niet in orde gebracht of verhuist u niet naar een geschikte woning, dan wordt de huurpremie opgeschort tot de woning wel in orde is of u verhuisd bent naar een woning die in orde is.

  De controleur kan ook een procedure opstarten om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te laten verklaren. Als uw verhuurder de gebreken aan de woning niet snel oplost, kan hij een boete krijgen en kan u verplicht worden om te verhuizen.

  Ik krijg plots geen huurpremie meer. Hoe komt dat?

  Iedereen ontvangt een brief als de huurpremie (tijdelijk) stopgezet wordt.

  In die brief staat vermeld waarom uw huurpremie werd stopgezet .

  Vaak wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet en moet u een aantal documenten opsturen. In de brief staat duidelijk vermeld welke documenten u moet bezorgen om aan te tonen dat u nog recht hebt de huurpremie. Bv. als u verhuisd bent, moet u uw nieuwe huurcontract opsturen.
  Als u de gevraagde documenten niet opstuurt, kunt u geen huurpremie krijgen zolang uw documenten niet in orde zijn.

  Contact

  Afdeling Financiële Instrumenten

  Adres
  Koning Albert II-laan 19 Box 40
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 85 81
  Fax
  02 553 17 50
  E-mail

  Afdeling Toezicht

  Adres
  Koning Albert II-laan 19 Box 22
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 22 00
  Fax
  02 553 22 35
  E-mail