crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop of verhuur van woningen

  De verkoper of verhuurder van een woning moet verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Alleen een erkende energiedeskundige type A mag het opmaken. Op het EPC staat de energiescore van de woning en advies om energie te besparen aan de koper of huurder. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw. Het kan gebruikt worden om mogelijke kopers of huurders te informeren over de energiezuinigheid van de woning. De energiescore van een woning moet verplicht in advertenties voor de verkoop of verhuur vermeld worden. Een EPC blijft 10 jaar geldig.

  Op de website energiesparen.be kunt u met ‘Test uw EPC’ de EPC-score van uw woning vergelijken met de gemiddelde EPC-score in uw gemeente, provincie of in Vlaanderen.

  Voorwaarden

  Het EPC moet verplicht worden opgemaakt bij verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid die autonoom kan functioneren, bijvoorbeeld:

  • per huis
  • per appartement
  • per studio
  • per sociale woning
  • per serviceflat (behalve wanneer men werkt met een dagprijs, in plaats van een huurovereenkomst)
  • per vakantiewoning, chalet, ...

  U vindt een overzicht van alle woningen waarvoor een EPC verplicht op de website energiesparen.be

  Procedures

  De verkoper of verhuurder moet een EPC hebben op het ogenblik dat hij een woning te koop of te huur aanbiedt (bv. op een website, in de streekkrant, de notariskrant, via een makelaar, enzovoort).

  Alleen energiedeskundigen type A die door de Vlaamse overheid erkend zijn, mogen een EPC opmaken. Die erkende energiedeskundigen vindt u in de lijst van energiedeskundigen type A van het Vlaamse Energieagentschap.

  De opmaak van een EPC neemt ongeveer een halve dag in beslag.

  De verkoper of verhuurder moet het EPC voorleggen aan (potentiële) kopers of huurders.

  Bij verkoop van de woning draagt hij het originele EPC over aan de koper. In de notariële akte worden een aantal gegevens van het EPC opgenomen.

  Bij verhuur van de woning krijgt de huurder een kopie van het EPC. De verkoper of verhuurder houdt het originele EPC zelf.

  Een EPC blijft 10 jaar geldig. Er moet geen nieuw EPC gemaakt worden als het nog geldig is bij een nieuwe verkoop of verhuur. Als de woning ondertussen energiezuiniger werd, mag een nieuw EPC gemaakt worden.

  Prijs

  Er is geen vaste kostprijs voor een EPC. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. Het is best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken. De verkoper of verhuurder mag de kostprijs van het EPC niet inbrengen in de belastingaangifte.

  Uitzonderingen

  Een EPC is niet nodig voor:

  • een serviceflat of noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst
  • verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning
  • verkoop of verhuur van woningen waar geen verwarming aanwezig is
  • verkoop of verhuur van woonboten
  • verkoop van een deel van de eigendom (bv. door één van de partners bij een echtscheiding)
  • verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan twee maanden (EPC wel nodig: bij periode van meer dan twee maanden en wanneer vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder).

  Publicaties

  Energieprestatiecertificaat - een meerwaarde voor wie (ver)koopt of (ver)huurt (1 exemplaar)

  Het energieprestatiecertificaat (EPC) moet verplicht worden opgemaakt voor iedere woning die verkocht of verhuurd wordt. Het geeft de koper of huurder een inzicht in hoe de woning scoort op het vlak van energie. Het EPC bevat ook een aantal aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken.

  Energieprestatiecertificaat - een meerwaarde voor wie (ver)koopt of (ver)huurt (pakket van 20 exemplaren)

  Het energieprestatiecertificaat (EPC) moet verplicht worden opgemaakt voor iedere woning die verkocht of verhuurd wordt. Het geeft de koper of huurder een inzicht in hoe de woning scoort op het vlak van energie. Het EPC bevat ook een aantal aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken.

  Veelgestelde vragen

  Wanneer moet het EPC bij verkoop aanwezig zijn?

  Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning of wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Het EPC moet voorgelegd worden aan de kandidaat-koper of -huurder.

  Het ‘EPC bij bouw’ wordt door de verslaggever opgesteld  voor nieuwbouwwoningen in het kader van de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving). Het EPC bij bouw wordt dus niet voor verbouwingen opgemaakt.

  Bij verkoop van een nieuwbouwwoning, geldt het EPC bij bouw. Er moet dan geen bijkomend EPC opgemaakt worden. In geval van verbouwingen waar ook aan de EPB-eisen voldaan moet worden, moet toch nog een EPC (voor bestaande woningen) opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.

  Als het echter de verkoop of verhuur van een wooneenheid betreft die nieuw gebouwd wordt en die nog niet eerder in gebruik werd genomen, moet het EPC ten laatste zes maanden na de ingebruikname door de koper of huurder of zes maanden na het beëindigen van de werken (de voorlopige oplevering) beschikbaar zijn.

  In advertenties

  Sinds 2012 moet u het kengetal van het energieprestatiecertificaat (EPC) en het adres van de woning vermelden in alle advertenties voor verkoop of verhuur van woningen.

   

  Moet ik een apart EPC laten opmaken wanneer ik mijn nieuwgebouwde woning wil verkopen?

  Het EPC dat afgeleverd wordt na nieuwbouw kan gebruikt worden bij de verkoop en verhuur van de (nieuwgebouwde) woning. Een EPC voor nieuwbouw blijft 10 jaar geldig. U kunt dat EPC dus gebruiken als u uw woning binnen die termijn wil verhuren of verkopen. In dit geval moet u geen apart EPC laten opmaken.

  Moet ik een EPC hebben wanneer de verkochte woning toch zal worden afgebroken of verbouwd?

  Ja, maar er zijn volgende uitzonderingen. U moet geen EPC hebben wanneer

  • uw woning onbewoonbaar verklaard werd
  • er geen verwarmingstoestellen meer in de woning aanwezig zijn.

  Kan ik mijn huis toch verkopen als ik geen EPC heb?

  Ja. U kunt als verkoper dan wel een boete krijgen van het Vlaams Energieagentschap (VEA), wanneer u geen EPC hebt. De boete bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro.

  Het EPC is verplicht bij verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid. Wat is een aparte wooneenheid?

  Een aparte wooneenheid is een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette, met die voorzieningen hebt u de mogelijkheid er autonoom te ‘wonen’. Een EPC is dus verplicht per huis, per appartement, per studio en per sociale woning.

  U vindt een overzicht van alle woningen waarvoor een EPC verplicht is op de website energiesparen.be

  Wat als de eigenaar niet weet of er van zijn woning al een EPC is?

  Als de eigenaar niet weet of er van zijn woning al een EPC is opgemaakt, kan hij dat navragen bij het Vlaams Energieagentschap. Hij moet dan wel ook het bewijs leveren dat hij de eigenaar is van de woning.

  Het Vlaams Energieagentschap kan hem dan een kopie van het EPC bezorgen (zonder handtekening van de energiedeskundige). Op die manier weet de eigenaar wie de deskundige was die het EPC heeft opgemaakt en kan hij bij de deskundige een ondertekend duplicaat aanvragen.

  De huurovereenkomst werd afgesloten vóór 1 januari 2009. Moet er dan meteen een EPC aanwezig zijn?

  De verplichting om een EPC te laten opmaken voor huurwoningen geldt sinds 1 januari 2009. Wanneer de huurovereenkomst vóór die datum werd afgesloten, dan moet de eigenaar pas een EPC laten opmaken wanneer de woning opnieuw te huur komt te staan.

  Als de huurder dezelfde blijft, hoeft de eigenaar nog niets te doen. Wanneer de huidige huurder het contract opzegt, dan moet u als eigenaar contact opnemen met een energiedeskundige om een epc te laten opmaken.

  Heeft een verhuurder een apart EPC nodig wanneer hij een nieuwgebouwde woning gaat verhuren?

  Het EPC dat afgeleverd wordt na nieuwbouw kan ook gebruikt worden bij de verkoop en verhuur van de nieuwgebouwde woning. Bij nieuwbouw hebt u al een EPC voor nieuwbouw ontvangen van uw verslaggever. U kunt dat EPC gebruiken als u uw woning later wil verhuren of verkopen (binnen de geldigheidstermijn van 10 jaar). In dit geval moet u geen nieuw EPC laten opmaken.

  Mag de kostprijs van het EPC worden doorgerekend aan de huurder?

  De Vlaamse overheid legt hier geen regelgeving op. Als huurder zult u zich moeten wenden tot de eigenaar van de woning.

  Heeft een studentenkamer een EPC nodig?

  Elke studentenkamer die

  • een eigen kitchenette/keuken
  • én een eigen douche/bad
  • én een eigen toilet heeft

  moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben bij verhuur of verkoop. Zo'n studentenkamer wordt immers gezien als een aparte wooneenheid.

  Voor de studentenkamers die geen wooneenheden zijn en dus geen eigen kitchenette/keuken, geen eigen douche/bad of geen eigen toilet hebben, moet een gemeenschappelijk energieprestatiecertificaat opgemaakt voor het gebouw (collectief woongebouw).

  Contact

  Vlaams Energieagentschap

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 Box 17
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 46 01
  E-mail
  Website
  Contactpagina
  http://www.energiesparen.be/info