crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Het kadastraal inkomen

  Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd.

  Het KI geeft een indicatie voor de waarde van het onroerend goed. Het KI vormt dan ook de basis voor:

  • de berekening van de onroerende voorheffing
  • de berekening van de leegstandsheffing
  • het bepalen van de inkomsten uit onroerende goederen.

  Het kadastraal inkomen komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat u in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als u het verhuurde. Om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen, wordt het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd.

  Waar vind ik het kadastraal inkomen van mijn woning?

  De vaststelling van het kadastraal inkomen (KI) is een federale bevoegdheid. Het is de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de FOD Financiën die aan elk onroerend goed dat in België gelegen is, een kadastraal inkomen toekent. U kunt het KI bij de plaatselijke afdeling van het kadaster navragen.

  U kunt het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen ook terugvinden:

  • in de aankoopakte van uw woning
  • op uw aanslagbiljet van:
   • de onroerende voorheffing
   • de personenbelasting
  • op de betekening van het kadastraal inkomen die u van het kadaster kreeg, bij nieuwbouw of na een renovatie.

  Wat kan ik doen als mijn kadastraal inkomen te hoog is?

  Als u vindt dat het kadastraal inkomen van uw huis te hoog is (en dus niet meer in overeenstemming is met de werkelijke waarde van het onroerend goed) kunt u contact opnemen met de plaatselijke afdeling van het Kadaster waar het onroerend goed gelegen is.

  Voorbeelden:

  • Wie vindt dat het KI van een onroerend goed te hoog is in vergelijking met gelijkaardige omliggende onroerende goederen, kan om een herziening van het KI vragen.
  • Een onroerend goed dat ook als handelspand (bv. winkel, drukkerij, ...) dient, zal een hoger KI hebben dan als het pand enkel als woning dient. Als de handelsactiviteit wordt stopgezet en het pand enkel nog als woning wordt gebruikt, kunt u een herziening van het KI vragen.
  • Bij de bouw van een nieuwbouwwoning of na grondige renovatiewerken aan een bestaande woning moet u dit melden aan het kadaster. De dienst zal dan langskomen om de waarde van de woning te (her)schatten en een (aangepast) KI toekennen.