crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Meeneembaarheid van verkooprechten

  Meeneembaarheid betekent dat u de verkooprechten (registratiebelastingen) die u op een vorige woning hebt betaald, kunt aftrekken van de verkooprechten die u op een volgende woning moet betalen.
  Het in mindering te brengen bedrag kan wel nooit meer bedragen dan 12.500 euro. Het maximale in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning die de natuurlijke persoon verkrijgt.

  Niet meeneembaar zijn eerder betaalde aanvullende rechten of boeten.

  Twee soorten meeneembaarheid

  Er bestaan twee soorten meeneembaarheid:

  • de meeneembaarheid door verrekening (woning 1 is verkocht vóór woning 2 is aangekocht)
  • de meeneembaarheid door teruggave (woning 1 is verkocht nadat woning 2 is aangekocht).

  Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van meeneembaarheid genieten.

  Meeneembaarheid en (bij-)abattement zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

  De meeneembaarheid gaat niet verloren wanneer een btw-aankoop (bv. nieuwbouw) tussenkomt.

  Voorwaarden

  De volgende voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet kan van de meeneembaarheid genieten. De medekoper die er niet aan voldoet, kan niet genieten van het voordeel.

  • De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw).
  • De aankoop en verkoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs worden betaald. Dat geldt niet voor een ruil.
  • Er zijn verkooprechten betaald op woning 1.
  • Woning 1 en 2 liggen in het Vlaamse Gewest. Dat geldt ook voor bouwgrond.

  De koper moet rekening houden met de volgende termijnen:

  • Woning 1 moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper(s) binnen 18 maanden
   • vóór de verkoop van woning 1 (verrekening)
   • vóór de aankoop van woning 2 (teruggave).
  • De verkoop van woning 1 moet plaatsvinden binnen de 2 jaar:
   • vóór de aankoop van woning 2 (verrekening)
   • na de aankoop van woning 2 (teruggave). Als woning 2 een nog op te richten woning op een bouwgrond is, dan hebt u vijf jaar de tijd om woning 1 te verkopen.
  • Woning 2 moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper(s):
   • binnen de 2 jaar (woning) na aankoop
   • binnen de 5 jaar (bouwgrond) na aankoop.
  • Er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in die woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld.

  Als naderhand blijkt dat de voorwaarden om de meeneembaarheid te genieten niet zijn vervuld, moeten de teruggekregen registratierechten worden terugbetaald plus een boete van 20%. De boete van 20 % kan wegvallen als de betrokken belastingplichtige overmacht kan aantonen.

  Procedures

  De Vlaamse Belastingdienst berekent en int de verkooprechten. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet.

  Contacteer uw notaris voor:

  • de voorwaarden en beperkingen
  • de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum)
  • en de vereiste vermeldingen in de notariële akte.

  Kan ik de vroeger betaalde verkooprechten meenemen als ik het deel van mijn partner uitkoop?

  Als u iemands aandeel in een woning overkoopt (de uitonverdeeldheidtreding), betaalt u geen verkooprechten, maar verdeelrechten. Die verdelingsrechten zijn nooit meeneembaar.

  De vroeger betaalde verkooprechten op de gezamenlijke aankoop van de woning zijn wel meeneembaar bij de aankoop van een volgende woning, wanneer u uw deel heeft verkocht.

  Voorbeeld

  Jan en An kopen een woning, ieder voor de helft:

  • De verschuldigde verkooprechten bedragen 25.000 euro, of 12.500 euro per partner.
  • Zij kunnen elk maximum 6.250 euro verkooprechten meenemen.

  Jan verkoopt zijn deel van de woning aan An (verdeling):

  • An betaalt verdelingsrecht.
  • Ze kan voor de helft genieten van de meeneembaarheid, m.a.w. ze kan maximum 6.250 euro meenemen als zij in de toekomst een nieuwe woning zou kopen.

  Jan koopt een nieuwe woning:

  • Hij betaalt verkooprechten op de nieuwe woning.
  • Hij kan zijn deel (6.250 euro) van de vroeger betaalde verkooprechten in mindering brengen.

  Wij kopen samen een woning aan. Kan ik van het abattement genieten en mijn partner van de meeneembaarheid?

  Neen, het abattement en de meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Bijgevolg is ook het bijabattement en de meeneembaarheid niet combineerbaar, aangezien het bijabattement enkel mogelijk is als u geniet van het abattement.

  Als u bij een aankoop voor beide stelsels in aanmerking komt, kunt u één van beide stelsel kiezen. Raadpleeg uw notaris voor de voordeligste keuze.

  Contact

  Vlaamse Belastingdienst

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 Box 62
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Website
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00