Meeneembaarheid van verkooprechten

Meeneembaarheid betekent dat u de verkooprechten (registratierechten) die u op een vorige woning heeft betaald, kan aftrekken van de verkooprechten die u op een volgende woning moet betalen.

Er bestaan twee soorten meeneembaarheid:

 • de meeneembaarheid door verrekening (woning 1 is verkocht vóór woning 2 is aangekocht)
 • de meeneembaarheid door teruggave (woning 1 is verkocht nadat woning 2 is aangekocht).

Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kan u van meeneembaarheid genieten.

Meeneembaarheid en (bij-)abattement zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kan u terecht bij uw notaris.

De meeneembaarheid gaat niet verloren wanneer een btw-aankoop (bv. nieuwbouw) tussenkomt.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet kan van de meeneembaarheid kan genieten. De medekoper die er niet aan voldoet, kan niet genieten van het voordeel.

 • De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw).
 • De aankoop en verkoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs worden betaald. Dat geldt niet voor een ruil.
 • Er zijn verkooprechten betaald op woning 1.
 • Woning 1 en 2 liggen in het Vlaamse Gewest. Dat geldt ook voor bouwgrond.

De koper moet rekening houden met de volgende termijnen:

 • Woning 1 moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper(s) binnen 18 maanden
  • vóór de verkoop van woning 1 (verrekening)
  • vóór de aankoop van woning 2 (teruggave).
 • De verkoop van woning 1 moet plaatsvinden binnen de 2 jaar:
  • vóór de aankoop van woning 2 (verrekening)
  • na de aankoop van woning 2 (teruggave). Als woning 2 een nog op te richten woning op een bouwgrond is, dan heeft u vijf jaar de tijd om woning 1 te verkopen.
 • Woning 2 moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper(s):
  • binnen de 2 jaar (woning) na aankoop
  • binnen de 5 jaar (bouwgrond) na aankoop.
 • Er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in die woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld.

Procedure

De Vlaamse Belastingdienst berekent en int de verkooprechten. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet.

Contacteer uw notaris voor:

 • de voorwaarden en beperkingen
 • de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum)
 • en de vereiste vermeldingen in de notariële akte.