Studietoelagen

  • biedt financiële hulp aan leerlingen en studenten tijdens hun studie
  • verzorgt de toekenning van schooltoelagen aan kleuters en aan leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs, en van studietoelagen aan studenten uit het hoger onderwijs
  • onderzoekt de voorwaarden, berekent het bedrag en betaalt de school- en studietoelagen uit
  • informeert en biedt hulp bij het invullen van de aanvraag

Contactpersonen

  • Peter Parmentier
    afdelingshoofd