Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Adres

Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 100
2018 Antwerpen
 • verwerft, conserveert, restaureert en exposeert het eigen kunstbezit
 • organiseert documentaire activiteiten: vakbibliotheek, archief en collectieregister
 • verricht fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, uitgaande van het eigen patrimonium
 • publiceert de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek, fondscatalogi en jaarboeken, en levert bijdragen voor andere bestaande publicaties
 • organiseert tentoonstellingen in het KMSKA en in het buitenland
 • organiseert educatieve activiteiten: vorming van educatieve assistenten, cursussen voor volwassenen, lessen voor leerkrachten en scholen, rondleidingen, voordrachten en jeugdateliers, publicaties
 • vervult een voorbeeldfunctie voor de andere musea van de Vlaamse Gemeenschap
 • neemt als wetenschappelijke instelling deel aan nationale en internationale netwerken voor beeldende kunst in Nederland en België

Contactpersonen

 • Paul Huvenne
  administrateur-generaal
 • Vik Leyten
  communicatieambtenaar, woordvoerder
 • Jasmine Choua
  vertrouwenspersoon
 • Veerle De Meester
  vertrouwenspersoon
 • Els Caes
  vertrouwenspersoon
 • Machteld Aelbrecht
  vertrouwenspersoon
 • Jeroen Vanluyten
  contactpersoon integriteit