Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen

Adres

Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30 bus 81
1000 Brussel
  • formuleert adviezen, ideeën en voorstellen aan de Vlaamse Regering die kunnen bijdragen tot een onderbouwd toerismebeleid, buitenlands beleid en beleid op het gebied van internationaal ondernemen en internationale samenwerking

Contactpersonen

  • Freddy Evens
    secretaris