Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Adres

Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 22
1210 Brussel
 • ziet toe op de naleving van de reglementering inzake:
  • (sociale) huisvesting
  • ruimtelijke ordening
  • de woonkwaliteitsnormen voor verhuurde kamers en woningen
  • de monumenten en landschappen, het archeologisch patrimonium en het varend erfgoed
 • treedt preventief of correctief op bij overtredingen

Contactpersonen

 • Hubert Bloemen
  administrateur-generaal, woordvoerder
 • Tijl Tortelboom
  communicatieambtenaar, contactpersoon integriteit
 • Paul Vansant
  woordvoerder-vervanger
 • Sofie Van den Bossche
  vertrouwenspersoon