Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Adres

Martelaarsplein 7
1000 Brussel

is bevoegd voor:

  • het beleidsveld Woonbeleid
  • het beleidsveld Sociale Economie
  • het beleidsveld Energie
  • het stedenbeleid

Curriculum vitae

Geboortedatum: 26 maart 1975 

Hogere studies

  • Licentiaat in de Communicatiewetenschappen (UGent) 

Politieke loopbaan

  • Schepen van onderwijs in Gent (2000-2006)
  • Federaal minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling (2003-2004) en van Werk en Consumentenzaken (2004-2005)
  • Federaal vicepremier en minister van Begroting en Consumentenzaken (2005-2007)
  • Gemeenteraadslid in Gent (2006- )