Token en elektronische identiteitskaart (eID)

De elektronische identiteitskaart (eID) is niet zomaar een identiteitsbewijs. De eID maakt het ook mogelijk om bepaalde officiële documenten elektronisch te ondertekenen. Met die elektronische handtekening kunt u een aantal diensten van de overheid (bv. premies en belastingen) en sommige bedrijven (bv. banken en verzekeringen) sneller en vanop afstand gebruiken.

Enkele concrete voorbeelden, voor burgers, ambtenaren en ondernemingen:

 • uw fiscale dossiers en belastingaangiften op Tax-on-web
 • digitaal aanvraagformulier voor school- en studietoelagen
 • online indienen van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) voor ondernemingen
 • het digitaal loket op het Vlaamse Belastingportaal
 • externe toegang voor ambtenaren tot hun netwerk en mailbox.

Wilt u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart (eID)? Dan hebt u uw PIN-code, een kaartlezer en de nodige software nodig.

Hebt u nog geen eID of wil u deze liever niet gebruiken? Dan kunt u een token aanvragen bij de federale overheid.

Elektronische identiteitskaart (eID)

De elektronische identiteitskaart vervangt de oude, papieren identiteitskaart. De eID wordt automatisch toegekend vanaf 12 jaar. Voor kinderen onder 12 jaar is er de Kids-ID. Niet-Belgen kunnen een elektronische vreemdelingenkaart krijgen.

De eID heeft het formaat van een bankkaart met een chip:

 • Op de voorkant staan het land, uw pasfoto en de voornaamste basisgegevens van uw identiteit (naam, geboorteplaats en datum, geslacht en nationaliteit).
 • Op de achterkant staat uw rijksregisternummer en de gemeente waar u uw eID hebt aangevraagd.
 • De geldigheidsdatum van de eID staat op de voorkant.

De elektronische chip bevat:

 • alle bovenstaande gegevens
 • uw officieel woonadres
 • en twee digitale certificaten.

Bij de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met uw PIN-code en PUK-code. Die brief moet u goed en veilig bewaren.

 • U hebt uw PIN-code (Personal Identification Number) nodig om uw eID te gebruiken (vergelijk het met de code van uw bankkaart of uw mobiele telefoon).
 • U hebt uw PUK-code (PIN Unlocking Key) nodig om uw geblokkeerde kaart vrij te geven (bv. als u na enkele pogingen om aan te melden telkens de verkeerde PIN-code heeft ingetypt).

Token

Hebt u nog geen eID (of vreemdelingenkaart) of wilt u die liever niet gebruiken op het internet? Dan kunt u een token aanvragen.

Een token is een digitale of elektronische handtekening. Het is niet hetzelfde als een elektronische identiteitskaart (eID), maar met uw token krijgt u ook toegang tot bepaalde beveiligde online diensten van de overheid.

 • Concreet is het token een papieren kaartje met de afmetingen van een bankkaart.
 • Op het kaartje staan 24 persoonlijke codes van 6 letters gedrukt.
 • Daarnaast vindt u enkel nog uw naam (geen rijksregisternummer) en de datum van aanvraag (geen geldigheidsdatum).

Niet-Belgen die vanuit het buitenland toegang moeten krijgen tot Belgische applicaties, kunnen een vreemdelingentoken aanvragen.