Erkenning en subsidiëring van de Centra voor Tele-onthaal

Tele-onthaal is een telefonische hulpdienst die u bijstaat als u het op een bepaald moment moeilijk hebt in uw leven. U kunt er steeds uw verhaal kwijt aan een van de deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen.

U kunt Tele-onthaal op het telefoonnummer 106 bereiken, dag en nacht, 7 dagen op 7.

Omdat onlinecontact voor sommige mensen makkelijker lukt dan praten, is Tele-onthaal ook via het internet te bereiken. Zo bieden ze de kans om op geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend gesprek te voeren met een van de vrijwilligers.

Procedure

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de centra voor teleonthaal. Jaarlijks ontvangen deze organisaties een subsidie-enveloppe waarmee ze hun werking uitbouwen.

Alle informatie over voorwaarden en procedure vindt u op de website van de afdeling Welzijn en Samenleving.