crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Wanneer word ik als zorgbehoevend beschouwd voor de Vlaamse Sociale Bescherming?

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële zorg enerzijds en mantel- en thuiszorg anderzijds.

  Residentiële zorg

  Wie in Vlaanderen in een door de Vlaamse gemeenschap erkend rusthuis, rust of verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft, wordt als zorgbehoevend beschouwd.

  Sinds 9 november 2007 komen alle Brusselse rusthuizen, rust of verzorgingstehuizen of psychiatrische verzorgingstehuizen in aanmerking en dus niet alleen diegene die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

  U vindt een lijst van erkende rusthuizen terug op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

  De zorgbehoevendheid kunt u bewijzen aan de hand van een verblijfsattest. Dat attest kunt u verkrijgen bij de instelling waar u verblijft.  

  Mantel- en thuiszorg

  Wie nog thuis woont of bij familie verblijft, wordt als zorgbehoevend beschouwd onder de volgende voorwaarden:

  • de persoon is nauwelijks of niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen
  • die verminderde of onbestaande zelfredzaamheid is langdurig

  U moet dit bewijzen aan de hand van een attest dat u kunt aanvragen bij uw mutualiteit of bij de FOD Sociale Zekerheid. Indien u niet over een dergelijk attest beschikt dan moet u een beroep doen op een gemachtigd indicatiesteller.

  Let op: personen die verblijven in professionele thuiszorgvoorzieningen: diensten voor gezinszorg, serviceflats, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, centra voor kortverblijf, moeten een aanvraag voor mantel- en thuiszorg indienen.

  Contact

  Directie-generaal Personen met een Handicap

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 987 99
  Website
  Contactpagina
  http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:00