Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet u ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • moet uw verdienvermogen beperkt zijn tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Procedure

U vraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming aan bij uw gemeentebestuur.

Bedrag

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinssituatie en de inkomsten van uw gezin.

Contact