chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

  De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

  • u verplaatsen
  • eten bereiden en nuttigen
  • u verzorgen en aankleden
  • uw woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen.

  Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van hun handicap deels financieren.

  De THAB is daarom een belangrijk instrument om:

  • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
  • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren.

  Vanaf 1 juli 2014 is de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Tot eind 2016 blijft de FOD Sociale Zekerheid de tegemoetkomingen organiseren. Zij blijven voorlopig werken volgens de huidige regelgeving en met de huidige werkwijze. Vanaf 1 januari 2017 zullen de zorgkassen deze dossiers behandelen en de tegemoetkoming uitbetalen.

  Voorwaarden

  Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

  • de leeftijd
  • de nationaliteit
  • de woonplaats
  • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee u een huishouden vormt)
  • de mate van zelfredzaamheid

  Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. 
  • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist. 
  • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing. 

  Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, kunt u terecht bij uw ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de Directie-generaal. 

  Contact

  Directie-generaal Personen met een Handicap

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 987 99
  Website
  Contactpagina
  http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 12:00