Wapenvergunningen

Door de wapenwet van 8 juni 2006 zijn de provinciegouverneurs bevoegd voor het verlenen van wapenvergunningen en -erkenningen. Als u een nieuw wapen wilt aankopen, dan moet u zich wenden tot de gouverneur van de provincie waarin uw hoofdverblijfplaats ligt.

Voor welke wapens heb ik een vergunning nodig?

De categorieën van wapens zijn afgeschaft. Er zijn alleen nog maar

 • vergunningsplichtige wapens
 • vrij verkrijgbare wapens
 • verboden wapens.

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Twijfelt u eraan of u voor het wapen dat u bezit een vergunning moet aanvragen, dan kunt u zich het best tot de lokale politie wenden.

Wat moet ik doen als ik een nieuw wapen wil kopen?

Als u houder van een jachtverlof bent en u wilt een lang vuurwapen, ontworpen en toegelaten voor de jacht, kopen, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen bij de gouverneur van uw provincie. Uw jachtverlof is voldoende om zo'n wapen aan te kopen.

U moet wel een aanvraag indienen bij de gouverneur van uw provincie als u:

 • houder bent van een jachtverlof en als u een ander wapen dan een lang vuurwapen, ontworpen en toegelaten voor de jacht, wilt kopen
 • geen houder bent van een jachtverlof en als u een wapen wilt kopen.

U moet de aanvraag indienen voordat u het wapen aankoopt. U kan het aanvraagformulier opvragen bij de wapendienst van uw provincie.

Opgelet: U kan alleen een vergunning krijgen als u een wettige reden hebt:

 • de jacht en het wildbeheer
 • het sportief en recreatief schieten
 • het uitoefenen van een beroep dat bijzondere risico's inhoudt
 • de persoonlijke verdediging
 • het uitbouwen van een verzameling historische wapens
 • het deelnemen aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten.

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie of bij de wapendienst van uw provincie.