Borstvoedingsverlof

Na uw bevalling is het mogelijk om het bevallingsverlof of postnataal verlof te verlengen om borstvoeding te geven.

Er bestaan twee soorten borstvoedingsverlof.

Het profylactisch of preventief borstvoedingsverlof 

Moeders die borstvoeding geven en blootgesteld zijn aan een beroepsrisico, schadelijk tijdens de borstvoedingsperiode, kunnen genieten van betaald borstvoedingsverlof.

Uw arbeidsgeneesheer kan u de nodige documenten bezorgen. U vraagt het verlof aan bij uw ziekenfonds. Het ziekenfonds betaalt de uitkering tijdens het borstvoedingsverlof.

Individueel toegestaan borstvoedingsverlof

Deze vorm van borstvoedingsverlof wordt individueel toegestaan en is onbetaald.

Het is een gunst van de werkgever of een recht wanneer dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is opgenomen. U spreekt de duur van het verlof af met uw werkgever of u volgt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Door dit systeem blijft u bovendien in orde met uw ziekteverzekering.

Contact