crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Intersectorale toegangspoort voor minderjarigen in problematische leefsituaties

  Heel wat voorzieningen voor minderjarigen in problematische leefsituaties zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Sinds de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp op 1 maart 2014 is dat niet-rechtstreekse aanbod van jeugdhulp bereikbaar via één en dezelfde procedure: de intersectorale toegangspoort. Voordien had elke sector andere toelatingsvoorwaarden en toegangsprocedures voor minderjarigen en hun gezin.

  De hulpverlening vertrekt van de eigen kracht van jongeren en hun omgeving. Via de intersectorale toegangspoort van Jongerenwelzijn kunnen zij in contact komen met de juiste diensten of hulpverleners, bv. een sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp (bij doorverwijzing naar de jeugdrechtbank), een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

  Het kan zijn dat een jongere geplaatst wordt in een voorziening of in een pleeggezin, of dat een voorziening bij de jongere aan huis komt. Het kan ook zijn dat de jongere een bepaald project moet doorlopen. Welke vorm van begeleiding de jongere ook krijgt, er wordt altijd gewerkt met de jongere én met zijn gezin.

  Er zijn verschillende publieke jeugdinstellingen en private voorzieningen waar de jongere terecht kan komen op advies van de intersectorale toegangspoort of de jeugdrechtbank. Alle private voorzieningen en projecten in de bijzondere jeugdbijstand en alle gemeenschapsinstellingen worden erkend en gesubsidieerd door Jongerenwelzijn.

  De preventiewerking in het kader van het decreet opvoedingsondersteuning is stopgezet. De Comités voor Bijzondere Jeugdzorg bestaan niet langer. En ook de werking van de bemiddelingscommissies is gestopt.

  Op de website van Jongerenwelzijn vindt u meer informatie over de integrale jeugdhulp, zoals uw rechten en de contactgegevens van de voorzieningen.

  Met vragen of klachten kunt u bij de Jo-lijn terecht, de lijn van het Agentschap Jongerenwelzijn.

  Ook in de brochures ‘Jij en de intersectorale toegangspoort’, ‘Jij en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’  en ‘Jij en de jeugdrechtbank’ vindt u meer informatie.

  Publicaties

  Jij en de intersectorale toegangspoort

  Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd. Om de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te vergemakkelijken gaat op 1 maart 2014 in elke regio een intersectorale toegangspoort (ITP) van start. De intersectorale toegangspoort vervangt de vroegere aparte toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap.

  Jij en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

  De brochure bevat informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. Er wordt uitgelegd wat het is, wie er werkt en wat het voor jongeren en hun ouders kan doen.

  Jij en de jeugdrechtbank

  De brochure geeft informatie over de werking van de jeugdrechtbank en de taken van de jeugdrechter. Ze geeft ook aan wat de rechten van jongeren zijn die met de jeugdrechtbank in aanraking komen.

  Contact

  JO-lijn

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 Box 32
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 900 33
  Fax
  02 553 34 19
  E-mail
  Openingsuren
  • ma09:00 - 13:00
  • wo13:00 - 18:00
  • vr13:00 - 18:00

  Afdeling Intersectorale Toegangspoort

  Buitendiensten Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70 Box 52C
  9000 Gent
  België