crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Kinderbijslag

  De kinderbijslag is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind.

  Sinds 1 juli 2014 zijn de gezinsbijslagen een Vlaamse bevoegdheid.

  Vanaf 1 januari 2019 treedt een nieuw kinderbijslagsysteem in werking.

  Voorwaarden

  Tot 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 wordt, hebt u nog onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag.

  Vanaf 1 september van het jaar waarin een kind 18 wordt tot en met de maand waarin een kind 25 wordt, hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag:

  • Secundair onderwijs
   • uw kind volgt voltijds secundair onderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan, of een ondernemersopleiding
   • uw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 17 uur per week
   • uw kind volgt een van de types van het deeltijds secundair onderwijs of erkende vorming en het inkomen of de sociale uitkering bedraagt niet meer dan 520,08 euro per maand
   • uw kind volgt buitengewoon onderwijs
  • Hoger onderwijs
   • uw kind is ingeschreven volgens de BAMA-structuur in één of meer instellingen voor hoger onderwijs, volgt daarin een of meerdere opleidingen, en is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.
   • uw kind volgt een doctoraatsopleiding voor meer dan 27 studiepunten (studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee)
   • uw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor meer dan 27 studiepunten
  • Werkzoekende schoolverlater
   • uw kind is gestopt met studeren, maar is ingeschreven als werkzoekende (maximaal 12 maanden recht op kinderbijslag).

  Studerende kinderen tussen 18 en 25 jaar verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken of te veel verdienen.

  • Volgt een kind deeltijds onderwijs of werkt een kind via een leercontract, dan mag het bruto maandinkomen van uw kind niet meer bedragen dan 520,08 euro.
  • Een kind mag de hele zomervakantie tussen twee school- of academiejaren zonder uur- en inkomensbeperking werken. Tijdens het school -of academiejaar of in de laatste zomervakantie van zijn studies (derde kwartaal) mag uw kind maximaal 240 uren per kwartaal werken. Let op, voor schoolverlaters na het secundair onderwijs eindigt de laatste zomervakantie eind augustus. In september mag hij of zij hoogstens 520,08 euro verdienen.

  De kinderbijslagfondsen hebben voor studerende kinderen tussen 18 en 25 een inschrijvingsattest nodig als bewijs dat ze onderwijs volgen.

  Voor uitgebreidere voorwaarden kunt u terecht op de website van Famifed.

  Procedure

  Aanvraag

  De vader van het kind vraagt de kinderbijslag aan als hij werknemer, ambtenaar of zelfstandige is. Hij vraagt deze ook aan als hij een sociale uitkering ontvangt (werkloosheidsuitkering, ziekte, pensioen).

  Als de vader de kinderbijslag niet kan aanvragen, dan kan een van de volgende personen dat doen als hij of zij een beroepsactiviteit heeft of een sociale uitkering ontvangt (in deze volgorde):

  • de moeder van het kind
  • de stiefvader of stiefmoeder
  • de oudste van de volgende personen:
   • de partner van de moeder
   • een grootouder van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
   • een oom of tante van het kind (als die in hetzelfde gezin woont als het kind)
   • een (half-)broer of (half-)zus van het kind

  Als u al kinderbijslag krijgt voor een of meer kinderen of als de geboortepremie of het kraamgeld betaald werd vóór de geboorte, hoeft u niets te doen. Uw kinderbijslagfonds onderzoekt dan automatisch uw recht op kinderbijslag.

  Bij een eerste aanvraag vult u het aanvraagformulier in dat u kunt krijgen bij uw kinderbijslagfonds.

  • Als u uw fonds niet kent, vraag dan de naam aan uw (laatste) werkgever  of aan FAMIFED (0800 944 34).
  • U vindt een overzicht van de kinderbijslagfondsen op de website van FAMIFED.

  Uitbetaling

  Meestal krijgt de moeder de kinderbijslag. U hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand die volgt op die van de geboorte. De eerste uitbetaling volgt dan een maand later.

  Bedrag

  Het bedrag van uw kinderbijslag hangt af van de samenstelling en de werksituatie van uw gezin, enkele voorbeelden:

  • Voor kinderen met een handicap hebt u recht op een extra toelage, tot het kind 21 wordt. Vanaf 21 jaar vervalt de toelage. Ook de kinderbijslag zelf kan dan wegvallen, tenzij het kind voldoet aan de algemene voorwaarden die voor alle kinderen tussen 18 en 25 jaar van toepassing zijn.
  • Als eenoudergezin hebt u naast de basiskinderbijslag ook recht op een bijkomende toeslag, de toeslag voor eenoudergezinnen.

  Op de website van FAMIFED kunt u de kinderbijslag berekenen via een simulatietool.

  In de maand juli wordt de kinderbijslag aangevuld met een schoolpremie, een extra premie voor ouders om de kosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te verlichten.

  Contact

  Voor vragen over kinderbijslag kunt u terecht bij uw kinderbijslagfonds. U vindt een overzicht van kinderbijslagfondsen op de website van FAMIFED.

  Als u uw fonds niet kent, vraag dan de naam aan uw (laatste) werkgever of aan FAMIFED.

  FAMIFED - Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

  Adres
  Trierstraat 70
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 94 434
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 16:30