chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leefloon

  U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

  Voorwaarden

  Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • uw werkelijke verblijfplaats is in België
  • u hebt de Belgische nationaliteit
  • u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting
  • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
  • u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
  • u hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
   Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

  Procedure

  U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van uw gemeente. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...

  Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

  Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont.

  Bedrag

  Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

  • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als ‘samenwonende’.  Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
  • Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een ‘alleenstaande’.
  • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als ‘met gezinslast’.

  Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

  Wetgeving

  Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

  Contact

  Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

  Adres
  WTC II
  Koning Albert II-laan 30
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 508 85 85
  Fax
  02 508 86 10
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - do08:30 - 12:3013:00 - 16:30
  • vr08:30 - 12:3013:00 - 16:00