crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Orgaandonatie

  Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

  Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

  Voorwaarden

  Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

  Procedures

  Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

  De gemeente stuurt het formulier door naar het Rijksregister. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

  Prijs

  De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

  Contact

  Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu