crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering voor niet-medische zorg (tenlasteneming)

  Wie aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt een tenlasteneming genoemd. Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald.

  Er bestaan twee verschillende vergoedingen:

  • de vergoeding voor mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een service flat
  • de vergoeding voor residentiële zorg voor inwoners van een erkend rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.

  Voorwaarden

  Op het moment van de aanvraag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
  • in Vlaanderen of Brussel wonen
  • de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • aangesloten zijn bij een zorgkas
  • alle achterstallige bijdragen moeten betaald zijn
  • geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas
  • voor residentiële zorg: effectief verblijven in een erkende residentiële voorziening (ook rusthuizen in Brussel komen hiervoor in aanmerking).

  Uw leeftijd en financiële situatie speelt geen rol. Bent u jonger dan 26 jaar en zorgbehoevend, dan kunt u ook een aanvraag indienen. Wie in Brussel woont en een aanvraag wil indienen, moet rekening houden met een aantal specifieke voorwaarden.

  Let op: Een persoon die een boete heeft, kan ook ten alle tijde een aanvraag indienen. De dossierbehandelaar zal onderzoeken of de achterstallige bijdragen moeten opgevraagd worden door de zorgkas. De dossierbehandelaar zal u hierover zelf informeren.

  Procedure

  Om een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering te ontvangen, moet u een ingevuld aanvraagformulier indienen. Sinds 1 juni 2013 wordt de vergoeding automatisch toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg of op een erkende dienst voor logistieke hulp.

  Er zijn twee soorten van tenlasteneming met elk een eigen formulier:

  Het aanvraagformulier kunt u ook verkrijgen bij uw zorgkas, ziekenfonds of het OCMW. Vul het aanvraagformulier in en voeg er een attest bij waaruit de zorgbehoevendheid van de aanvrager blijkt. Bezorg het ondertekend aan uw zorgkas. Ook als u het attest nog niet hebt, is het van belang om het aanvraagformulier zo snel mogelijk op te sturen. Het attest bezorgt u dan later.

  De zorgkas moet een beslissing nemen binnen de drie maanden (90 dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. Alleen zorgbehoevenden die aan alle voorwaarden voldoen en na aanvraag bij hun zorgkas een positieve beslissing hebben gekregen, hebben recht op een tenlasteneming.

  De startdatum van de uitbetaling is afhankelijk van het soort aanvraag. Uw zorgkas kan de tenlasteneming ook stopzetten, verlengen of wijzigen (wanneer u van zorgvorm verandert).

  De zorgkas beslist over de duur van de tenlasteneming. Deze verschilt voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg:

  • Mantel- en thuiszorg: de tenlasteneming duurt minimaal zes maanden en maximaal drie jaar
  • Residentiële zorg: de tenlasteneming duurt minimaal 6 maanden en geldt voor onbepaalde duur

  Indien u niet akkoord bent met de beslissing van uw zorgkas (positief of negatief) in verband met een tenlasteneming kunt u een bezwaar indienen bij het Vlaams Zorgfonds.

  Bedrag

  De vergoeding bedraagt sinds 1 maart 2009 130 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet.

  Dit bedrag is niet belastbaar en moet dus niet worden aangegeven.

  Wetgeving

  Decreet 30 maart 1999: organisatie van de zorgverzekering.

  Publicaties

  Wijziging rekeningnummer Vlaamse Zorgkas

  Dit formulier moet ingevuld worden als een zorgbehoevende wil dat de tenlasteneming op een nieuw rekeningnummer wordt gestort.

  Moet ik mij registreren als mantelzorger bij de Vlaamse Zorgkas?

  Indien u mantelzorger bent voor een persoon die aangesloten is bij de Vlaamse Zorgkas, moet u dit niet laten registreren door de zorgkas.

  Het is eventueel wel mogelijk om een contactpersoon te laten registreren. In dit geval zal alle briefwisseling van de Vlaamse Zorgkas automatisch verstuurd worden naar deze persoon in plaats van naar de zorgbehoevende zelf. U geeft de contactpersoon schriftelijk door aan de Vlaamse Zorgkas (zie adres en mail bij de gekoppelde dienst).

  Kan ik gecontroleerd worden wanneer ik een tegemoetkoming ontvang?

  Er gebeuren jaarlijks op vraag van het Vlaams Zorgfonds ongeveer 4000 controles door het controleorgaan Mediwe. Personen met een tegemoetkoming voor mantel-en thuiszorg kunnen gecontroleerd worden. Bij deze personen zal opnieuw een indicatiestelling met de BEL-schaal worden afgenomen. De selectie van de te controleren personen gebeurt op basis van een steekproef.

  U zult ongeveer twee weken op voorhand per brief op de hoogte gesteld worden van de controle. Alle informatie vindt u in die brief. U kunt een concrete afspraak maken met de inspecteur die de controle gaat uitvoeren als u dat wenst.

  Het is belangrijk dat u aanwezig bent op het moment van de controle. Als u zonder het opgeven van een geldige reden niet aanwezig bent, kan de zorgkas beslissen de tenlasteneming stop te zetten.

  Na uitvoering van de controle zal het controleorgaan u een brief sturen met het resultaat van de controle. Het controleorgaan zal het resultaat ook aan de zorgkas bezorgen.

  De zorgkas beslist tot stopzetting of verderzetting van de tenlastenemingen op basis van het advies van het controleorgaan. De zorgkas zal u hiervan per brief op de hoogte stellen.

  Contact

  Vlaamse Zorgkas

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 Bus 36
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 45 90
  Fax
  02 553 45 95
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00