crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

  Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig.

  Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder. Het is niet hetzelfde als geregeld vervoer. Bij een taxidienst bepalen de klanten de bestemming. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes zoals bij geregeld vervoer.

  Voorwaarden

  Een taxidienst moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

  • de taxidienst moet minstens over 1 voertuig beschikken
  • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen
  • het voertuig wordt beschikbaar gesteld op een bepaalde standplaats op de openbare weg of op een plek waarover de exploitant beschikt
  • het voertuig wordt in zijn geheel ingezet als taxi
  • als het voertuig wordt ingezet als collectieve taxi, is dat per zitplaats
  • de klant bepaalt de bestemming

  Ook aan de persoon waaraan de vergunning verleend wordt, zijn een aantal eisen verbonden:

  • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
  • voor zelfstandige chauffeurs of chauffeurs in loondienst zijn er specifieke voorwaarden
  • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar
  • per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

  De gemeenteraad stelt verder de toepasselijke tarieven vast.

  Procedures

  • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen via de gemeente aanvragen. Het aanvraagformulier voor een vergunning is te verkrijgen bij de gemeente.
  • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
  • De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd, weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

  De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

  Prijs

  De aanvraag en de afgifte van de vergunning zijn kosteloos (exclusief zegelkosten).

  wetgeving

  • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
  • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)

  Contact

  Beleid

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 Box 5
  1000 Brussel
  Belgiƫ
  Telefoon
  02 553 77 56
  Fax
  02 553 77 15
  E-mail