Verkeersreglement

De verkeersregels zijn hoofdzakelijk een federale bevoegdheid. Het Belgische verkeersreglement vindt u op www.wegcode.be.

Op die website vindt u ook de tarieven van de verkeersboetes en een tool om uw snelheidsboete te berekenen.

Regels van Vlaamse overheid, gemeente of stad

De Vlaamse overheid en de lokale overheid kunnen bepaalde federale verkeersregels verstrengen of aanvullen.

Enkele voorbeelden.

  • Reglementering in verband met parkeren: de gemeente kan een aanvullend reglement vaststellen over het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart.
  • Smogalarm: als er in de atmosfeer te hoge concentraties fijn stof worden gemeten, dan wordt de toegelaten maximumsnelheid op delen van het autosnelwegnet in Vlaanderen tijdelijk verlaagd tot 90 km per uur.

Contact