Verkeersreglement

De verkeersregels zijn hoofdzakelijk een federale bevoegdheid.

De Vlaamse en de lokale overheid beschikt wel over de bevoegdheid om bepaalde federale verkeersregels te verstrengen.

Enkele voorbeelden:

  • boetecatalogus voor wegvervoer: Sinds 1 september 2007 is een gradueel boetesysteem van kracht voor inbreuken tegen de regelgeving inzake vervoer van goederen en personen over de weg.
  • reglementering in verband met parkeren: De Vlaamse Regering of de gemeente kan een aanvullend reglement vaststellen over het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart.
  • smogalarm: Wanneer er in de atmosfeer te hoge concentraties fijn stof worden gemeten, dan wordt de toegelaten maximumsnelheid op delen van het autosnelwegnet in Vlaanderen tijdelijk verlaagd tot 90 km/u.

Lees hier meer over de verkeerswetgeving in België.