Verkeersreglement

De verkeersregels zijn hoofdzakelijk een federale bevoegdheid. Het Belgische verkeersreglement vindt u op www.wegcode.be.

Regels van Vlaamse overheid, gemeente of stad

De Vlaamse overheid en de lokale overheid kunnen wel bepaalde federale verkeersregels verstrengen of aanvullen.

Enkele voorbeelden.

  • Reglementering in verband met parkeren: de Vlaamse Regering of de gemeente kan een aanvullend reglement vaststellen over het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart.
  • Smogalarm: Als er in de atmosfeer te hoge concentraties fijn stof worden gemeten, dan wordt de toegelaten maximumsnelheid op delen van het autosnelwegnet in Vlaanderen tijdelijk verlaagd tot 90 km per uur.