Visverlof

Wie in zijn vrije tijd aan de slag wil als visser, moet in het bezit zijn van een vergunning: een visverlof. Het visverlof is verplicht voor mensen die recreatief vissen op de binnenlandse wateren van het Vlaamse Gewest.

Er zijn drie soorten visverlof:

  • Jeugdvisverlof: verplicht voor kinderen jonger dan 14 jaar om te vissen met 1 hengel, zij moeten elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst.
  • Gewoon visverlof om te vissen vanaf de oever met één of twee hengels, of vanop een steiger of plateau, verankerd of verbonden met de oever.
  • Groot visverlof om te vissen anders dan vanaf de oever met één of twee hengels (bijvoorbeeld wadend vissen of vissen vanuit een boot).

Procedure

Het visverlof is verkrijgbaar in elk postkantoor in het Vlaamse Gewest.

U kunt het visverlof ook online aankopen via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Bedrag

  • Jeugdvisverlof: gratis
  • Gewoon visverlof: 11,16 euro
  • Groot visverlof: 45,86 euro

Uitzonderingen

Om in bepaalde wateren te mogen vissen zijn extra vergunningen nodig. Het gaat bijvoorbeeld om

  • het Boudewijnkanaal
  • de haven van Oostende
  • de Blaarmeersen in Gent
  • de onbevaarbare waterlopen.

In onbevaarbare waterlopen behoort het visrecht toe aan de eigenaar van de oever. Doe dus steeds navraag of de oevereigenaar toelating verleent om zijn/haar oever te mogen betreden om er te vissen.

Websites

Publicaties

Vislijn 2015

De publicatie over de openbare visserij in Vlaanderen is bestemd voor de hengelaar en het brede publiek en bevat informatie over de provinciale viswaters, de visserijwetgeving, de visvergunning enz. Het reglement van de openbare visserij is als bijlage toegevoegd.

Contact