Visverlof

Wie in zijn vrije tijd aan de slag wil als visser, moet in het bezit zijn van een vergunning: een visverlof. Het visverlof is verplicht voor mensen die recreatief vissen op de binnenlandse wateren van het Vlaamse Gewest.

Er zijn drie soorten visverlof:

  • Jeugdvisverlof: verplicht voor kinderen jonger dan 14 jaar om zonder begeleiding te vissen met 1 hengel, zij moeten elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst.
  • Gewoon visverlof om te vissen vanaf de oever met één of twee hengels, of vanop een steiger of plateau, verankerd of verbonden met de oever.
  • Groot visverlof om te vissen anders dan vanaf de oever met één of twee hengels (bijvoorbeeld wadend vissen of vissen vanuit een boot) of voor nachtvisserij.

Voorwaarden

De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn afgeleverd (van 1 januari tot en met 31 december).

Procedure

U kunt het visverlof online aanvragen via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
Het visverlof is ook verkrijgbaar in elk postkantoor in het Vlaamse Gewest.

Bedrag

  • Jeugdvisverlof: gratis
  • Gewoon visverlof: 11,16 euro
  • Groot visverlof: 45,86 euro

Uitzonderingen

Om in bepaalde wateren te mogen vissen zijn extra vergunningen nodig als er een bijzondere toegangsregeling van kracht is. Het gaat bijvoorbeeld om

  • het Boudewijnkanaal
  • de haven van Oostende
  • de Blaarmeersen in Gent
  • ...

In onbevaarbare waterlopen behoort het visrecht toe aan de eigenaar van de oever. Doe dus steeds navraag of de oevereigenaar toelating verleent om zijn/haar oever te mogen betreden om er te vissen.

Websites

Publicaties

Vislijn 2016

De publicatie over de openbare visserij in Vlaanderen is bestemd voor de hengelaar en het brede publiek en bevat informatie over de provinciale viswaters, de visserijwetgeving, de visvergunning enz.

Contact

Voor meer informatie over visserijregelgeving, viswaters, visrechten, vissoorten en visstandbeheer, neem contact op met de Visserijcommissie in uw provincie.