30686starters in 2012
469635KMO's in 2012

Ondernemingen zorgen voor welvaart en tewerkstelling. Het is de taak van de overheid om een gunstig ondernemersklimaat te creëren en startende ondernemers voldoende te begeleiden, zodat zij van hun zaak een succes kunnen maken.

Zesde staatshervorming

Op 1 juli 2014 zijn heel wat bevoegdheden officieel overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid door de zesde staatshervorming. De bestaande regelgeving blijft van kracht, tot de Vlaamse overheid een initiatief neemt om de wetgeving te wijzigen. Voor de meeste maatregelen geldt er een overgangsperiode, waarbij de federale overheid de lopende dossiers blijft opvolgen.