30686starters in 2012
469635KMO's in 2012

Ondernemingen zorgen voor welvaart en tewerkstelling. Het is de taak van de overheid om een gunstig ondernemersklimaat te creëren en startende ondernemers voldoende te begeleiden, zodat zij van hun zaak een succes kunnen maken.