Hoe kan ik als zelfstandige in eenmanszaak mijn woning beschermen tegen beslag?

Natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitvoeren, hebben geen beperkte aansprakelijkheid. In tegenstelling tot vennootschappen vormen hun privévermogen en hun beroepsvermogen dus één geheel. Bij grote schulden of bij een faillissement riskeren zij daardoor inbeslagname van de privéwoning (hoofdverblijfplaats) door schuldeisers.

Gezien de trauma’s waartoe dat risico kan leiden, is het een rem op de oprichting, ontwikkeling en overdracht van ondernemingen. De overheid wil die rem gedeeltelijk wegwerken door het de zelfstandige mogelijk te maken zijn privéwoning voor bepaalde schuldeisers veilig te stellen.

Alleen natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefenen, kunnen die bescherming van hun hoofdverblijfplaats genieten, namelijk de plaats waar zij het grootste deel van het jaar daadwerkelijk verblijven. Om zijn hoofdverblijfplaats te beschermen, moet de zelfstandige een verklaring van onvatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris van zijn keuze . Voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in de woning waar ze hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, zijn er specifieke bepalingen.

De FOD Economie heeft een brochure over de bescherming van de hoofdverplijfplaats van de zelfstandige. Voor aanvullende informatie over de specifieke bepalingen van deze wettelijke regeling kan u het best terecht bij een notaris. Op www.notaris.be vindt u het adresboek met de gegevens van een notaris in uw buurt.