Hoe kan ik als zelfstandige mijn woning beschermen tegen beslag?

Als u een zelfstandige activiteit uitoefent als eenmanszaak, dan hebt u geen beperkte aansprakelijkheid. Bij eenmanszaken vormen het privévermogen en het beroepsvermogen immers één geheel. Bij grote schulden of bij een faillissement riskeert u als daardoor inbeslagname van de privéwoning (hoofdverblijfplaats) door schuldeisers. Ook sommige vennootschapsvormen, zoals de vennootschap onder firma (vof), de gewone commanditaire vennootschap (gcv) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba), bieden geen bescherming tegen schulden van de zaak.

Gezien de trauma’s waartoe dat risico kan leiden, is het een rem op de oprichting, ontwikkeling en overdracht van ondernemingen. De overheid wil die rem gedeeltelijk wegwerken door het de zelfstandige mogelijk te maken zijn privéwoning voor bepaalde schuldeisers veilig te stellen.

Als u een zelfstandige activiteit uitoefent, in hoofdberoep of in bijberoep, als gepensioneerde die nog een zelfstandige activiteit uitoefent of als bestuurder van een venootschap, dan kan u toch bescherming tegen inbeslagname van uw hoofdverblijfplaats krijgen. Uw hoofdverblijfplaats is dan de plaats waar u het grootste deel van het jaar daadwerkelijk verblijft. Om uw hoofdverblijfplaats te beschermen, moet u een verklaring van onvatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris naar keuze. Voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in de woning waar ze hun hoofdverblijfplaats gevestigd hebben, zijn er specifieke bepalingen.

De FOD Economie heeft een brochure over de bescherming van de hoofdverplijfplaats van de zelfstandige. Voor aanvullende informatie over de specifieke bepalingen van deze wettelijke regeling kan u het best terecht bij een notaris. Op www.notaris.be vindt u het adresboek met de gegevens van een notaris in uw buurt.