Subsidie voor schoolfruit

Een basisschool kan de leerlingen een fruitabonnement aanbieden. De deelnemende leerlingen krijgen dan op een afgesproken dag in de week een stuk fruit (of groente) op school.

Als de school minstens 30 weken meedoet aan het fruitabonnement, kan ze subsidie krijgen voor een een deel van de kosten.

De school zorgt zelf voor de praktische organisatie: het fruit bestellen, betalen aan de handelaar, afhalen en verdelen. De school mag kiezen of ze fruit en groenten van gewone of van biologische teelt aanbiedt. De leerlingen eten het fruit in groep op, in de mate van het mogelijke gekoppeld aan een educatieve activiteit.

Voorwaarden

De ouders kunnen via de school een fruitabonnement afsluiten voor hun kind:

 • voor een volledig schooljaar (minstens 30 weken)
 • voor 15 weken als de leerling is ingestapt na de eerste inschrijvingsperiode.

Om de subsidie (4 euro per kind per schooljaar) te krijgen moet de school:

 • door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn als basisschool
 • vanaf het begin van het schooljaar deelnemen aan de actie
 • een abonnement met een handelaar afsluiten:
  • voor 30 weken
  • voor minstens 6 euro per deelnemende leerling per schooljaar
 • zelf het restbedrag (minstens 2 euro per leerling per schooljaar) betalen of innen.
  De school beslist zelf hoe ze die eigen bijdrage verzamelt. Dat geld kan bijvoorbeeld van de ouders komen, maar ook van het oudercomité, de gemeente of van de school zelf.

De subsidies gelden alleen voor fruit en groenten voor de kleuters en leerlingen. Leerkrachten kunnen ook een fruitabonnement afsluiten via hun school, maar zij betalen wel de volledige abonnementsprijs.

Procedure

Vooraleer de school subsidies kan aanvragen, heeft de school eerst een erkenning nodig. Wilt u als school een erkenning aanvragen?

 • Vraag de erkenning tussen 15 augustus en 15 oktober aan bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
 • Bij de erkenningsaanvraag moet u de namen van drie personen opgeven die de steunaanvraag zullen indienen.
 • Als uw school al een erkenning had voor het voorgaande schooljaar, kunt u die erkenning vernieuwen via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Visserij.

Vervolgens kunt u een fruitabonnement nemen voor uw school voor een volledig schooljaar en de steunaanvraag per trimester indienen:

 • Sluit een contract af met een handelaar naar keuze. Op de website Fruit op school vindt u een lijst van fruitleveranciers.
 • Stuur voor de start van het fruitabonnement een kopie van het contract naar het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
 • Dien per trimester een steunaanvraag in via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Visserij.
  • ten laatste op de laatste dag van de derde maand volgend op de betrokken periode
  • door een van de drie personen die in de erkenningsaanvraag staan.
 • Bewaar ten minste 3 jaar alle bewijsstukken (leveringsbonnen, facturen, steunaanvragen en bankafschriften) voor eventuele controle.

Bedrag

De school krijgt:

 • 4 euro subsidie per deelnemende leering per schooljaar
 • 2 euro subsidie per deelnemende leering die is ingestapt na de eerste inschrijvingsperiode.