Verzamelaanvraag voor land- en tuinbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen recht hebben op subsidies en andere financiële compensaties. Daarnaast moeten zij ook voldoen aan een aantal verplichtingen tegenover de Vlaamse overheid. Via de verzamelaanvraag kunnen zij in één keer een aantal steunmaatregelen aanvragen en verplichte aangiften uitvoeren.

De verzamelaanvraag kan onder meer dienen voor:

 • activering van Vlaamse toeslagrechten om zo de bedrijfstoeslag te krijgen
 • omzetten van speciale toeslagrechten naar gewone toeslagrechten
 • verplichte perceelsaangifte in het kader van het Mestdecreet
 • aanvraag van de vergoeding natuur en de melding van het meerjarig perspectief of derogatie
 • agromilieumaatregelen in het kader van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II)
 • aanvraag tot uitbetaling van de inkomenscompensatie en de onderhoudssubsidies voor bebossing van landbouwgronden (PDPO II)
 • steunaanvragen voor deelname aan Europese voedselkwaliteitsregelingen
 • aanvragen voor de specifieke steunregelingen zoals de inzaai van groenbedekkers en de specifieke steun voor het Piétrainras
 • aangifte van:
  • alle percelen die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebruik zijn, ook al worden er geen toeslagrechten op geactiveerd of subsidies op aangevraagd
  • percelen waarvoor beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn gesloten
  • percelen in het kader van de melkquotareglementering
  • het aantal en de totale oppervlakte van percelen in het buitenland
 • voldoen aan de voorwaarden om steun aan te vragen voor de zoogkoeienpremie
 • melding van overdrachten van gebruik van landbouwgebruikspercelen.

Verzamelaanvraag indienen

U kon de verzamelaanvraag 2014 indienen van dinsdag 18 februari 2014 tot en met maandag 21 april 2014 (middernacht) via het e-loket Landbouw en Visserij.

Vanaf 2014 verloopt de verzamelaanvraag volledig digitaal. Alle landbouwers vinden hun volledige verzamelaanvraag op het e-loket.

Elke landbouwer krijgt (vanaf 18 februari 2014) wel nog een papieren versie van zijn verzamelaanvraag in de bus. Dat papieren document kan alleen als voorbereiding worden gebruikt voor het invullen van de digitale verzamelaanvraag.