crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

  Sommige scholen richten onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in: voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen.

  Via het onthaalonderwijs probeert men deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands aan te leren.

  Onthaalonderwijs in het basisonderwijs

  In het basisonderwijs bestaat geen vooraf vastgestelde lijst van scholen met onthaalonderwijs. Het onthaalonderwijs wordt ingericht op basis van de anderstalige kinderen die zich inschrijven in een school. Het onthaalonderwijs bestaat uit een aantal uren extra begeleiding voor de anderstalige kinderen, maar de scholen kunnen zelf kiezen hoe ze dit invullen. Voor meer informatie en de adressen van de scholen kunt u terecht bij het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs.

  Onthaalklassen in het secundair onderwijs

  In het secundair onderwijs bestaat er een lijst met scholen die onthaalonderwijs aanbieden. In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen gedurende één jaar Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs.

  Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal een jaar ononderbroken in België verblijven
  • op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

  De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de eerste, de tweede en de vijfde toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie hierover kunt u best contact opnemen met de school van uw keuze.

  Contact

  Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

  Adres
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 04 15
  Fax
  02 553 93 85
  E-mail