De schoolpremie: een jaarlijkse bijslag bij het kindergeld van juli

De aankoop van schoolbenodigdheden bij het begin van het nieuwe schooljaar betekent een zware belasting voor het gezinsbudget. Daarom krijgen ouders jaarlijks een bijslag in augustus samen met het kindergeld voor de maand juli. Die bijslag noemt men ook schoolpremie.

De term ‘schoolpremie’ is niet helemaal correct, want ook voor baby's en peuters die nog niet naar school gaan, ontvangen ouders de bijslag. De bijslag wordt namelijk uitgekeerd voor de kinderen die effectief recht hebben op kindergeld: dat zijn normaal alle kinderen tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin ze 18 worden, en ‘schoolgaande’ jongeren van 18 tot 25 jaar.

Ouders moeten de schoolpremie niet aanvragen: ze krijgen ze automatisch uitbetaald. Voor kinderen die geen recht hebben op kinderbijslag, krijgen ze ook geen schoolpremie.

Op 1 juli 2013 heeft het federale kernkabinet in het kader van de begrotingscontrole 2013 beslist de bedragen voor de zogenaamde schoolpremie te reduceren. In 2013 werd de premie al met 15% teruggeschroefd. Vanaf 2014 wordt die premie nogmaals met 15% verminderd. De ingreep geldt niet voor sociaal zwakkeren. Zij hebben recht op een toeslag en behouden op die manier het volledige bedrag. Verder hangt het bedrag van de premie af van de leeftijdscategorie. Voor 2014 zijn de onderstaande bedragen van toepassing:

  Kinderen zonder toeslag Kinderen met toeslag
0-5 jaar € 20,00 € 27,60
6-11 jaar € 43,00 € 58,59
12-17 jaar € 60,00 € 82,02
18-24 jaar € 80,00 € 110,42

Meer informatie over de schoolpremie vindt u op de website van Famifed.

Opgelet: de ‘schoolpremie’ is niet hetzelfde als de ‘schooltoelage’.