De schoolpremie: een jaarlijkse bijslag bij het kindergeld van juli

De aankoop van schoolbenodigdheden bij het begin van het nieuwe schooljaar betekent een zware belasting voor het gezinsbudget. Daarom krijgen ouders jaarlijks een bijslag bij het kindergeld van juli. Die bijslag noemt men ook schoolpremie.

De term ‘schoolpremie’ is niet helemaal correct, want ook voor baby's en peuters die nog niet naar school gaan, ontvangen ouders de bijslag. De bijslag wordt namelijk uitgekeerd voor de kinderen die effectief recht hebben op kindergeld: dat zijn normaal alle kinderen tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin ze 18 worden, en ‘schoolgaande’ jongeren van 18 tot 25 jaar.

Er zijn vier leeftijdscategorieën. Het bedrag van de premie hangt af van de leeftijdscategorie.

Ouders moeten de schoolpremie niet aanvragen: ze krijgen ze automatisch uitbetaald. Voor kinderen die geen recht hebben op kinderbijslag, krijgen ze ook geen schoolpremie.

Opgelet: de ‘schoolpremie’ is niet hetzelfde als de ‘schooltoelage’.