Detachering voor leraren

Vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden van het onderwijs kunnen via een verlof wegens (bijzondere) opdracht tijdelijk gedetacheerd worden naar een organisatie buiten de school, om er te werken aan een opdracht in het belang van het onderwijs, bv.

  • in de culturele sector
  • in een milieu-educatieve organisatie
  • bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • bij een onderwijskoepel
  • in een Europese school
  • ...

U kan het verlof voltijds, halftijds of deeltijds verkrijgen. U moet het verlof aanvragen via uw schoolbestuur.

Als gedetacheerde blijft u werknemer van uw schoolbestuur. Uw salaris wordt dus verder uitbetaald via uw werkstation. U overlegt met de organisatie waar u gaat werken over arbeidsvoorwaarden en vakantieregeling. Na afloop van de detachering keert u terug naar uw school en neemt u uw onderwijsopdracht terug op.

Er bestaat geen centrale lijst van projecten voor detachering. U moet zelf op zoek gaan. Er kunnen vacatures voor gedetacheerde leerkrachten staan in het maandblad Klasse, Lerarendirect, de vakbondskrantjes, op de websites en in de (personeels)bladen van de onderwijsnetten en -koepels, bij de diocesane diensten van het katholiek onderwijs, ...

Voor meer inlichtingen (o.a. als u wil weten wat de gevolgen van een detachering zijn op uw loopbaan) ... kan u terecht bij de organisatie waarbij u solliciteert (of al werkt), bij uw schoolbestuur of bij de Cel Detacheringen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.