Het pensioen van het onderwijspersoneel

De datum waarop u met pensioen kunt gaan, wordt berekend op basis van uw professionele loopbaan, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Voor de berekening van de pensioenen van het onderwijspersoneel wordt een onderscheid gemaakt tussen vastbenoemde en tijdelijke leerkrachten.

Vastbenoemde leerkrachten

(Geheel of gedeeltelijk) vastbenoemde leraren krijgen een overheidspensioen. U krijgt dat pensioen niet enkel voor de opdracht waarvoor u vastbenoemd was, maar voor uw hele loopbaan als leerkracht, dus ook voor de periode dat u als tijdelijk leerkracht werkte.

Het overheidspensioen wordt beheerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Die betaalt uw pensioen uit.

U vraagt uw pensioen rechtstreeks aan bij de PDOS. Verwittig wel tijdig uw schoolbestuur dat u een pensioenaanvraag indient.

U dient uw pensioenaanvraag best in tussen 6 maanden en 1 jaar vóór de ingangsdatum. U vult het formulier pensioenaanvraag in en stuurt het ondertekend op per post naar het adres dat vermeld staat op het formulier. U kunt uw pensioen ook online aanvragen via www.pensioenaanvraag.be.

Voor een loopbaanoverzicht kunt u terecht bij uw werkstation.

Voor al uw vragen over uw overheidspensioen kunt u contact opnemen met de pensioenlijn op het nummer 1765.

Tijdelijke leerkrachten

Wie als tijdelijk leerkracht met pensioen vertrekt, krijgt geen overheidspensioen. U valt dan onder het werknemersstelsel. In dat geval zal de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) uw pensioen uitbetalen. U kunt dit pensioen aanvragen via de gemeente, online of bij de RVP zelf. Lees meer over de pensioenaanvraag op de website van de RVP.

Vervroegde uitstap

Wie graag vroeger zou uitstappen, kan dit doen via de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (TBSVP).

Overlevingspensioen

De langstlevende echtgenoot, de uit de echt gescheiden echtgenoot of de kinderen van een overleden (actief of gepensioneerd) personeelslid uit het onderwijs, kunnen aanspraak maken op een overlevingspensioen.

 • Was het personeelslid (geheel of gedeeltelijk) vastbenoemd, dan moet u een aanvraag indienen bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).
 • Nabestaanden van een volledig tijdelijk personeelslid, moeten zich wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen.

Pensioen berekenen

Wilt u graag vooraf weten hoeveel pensioen u gaat krijgen, dan kunt u vanaf 55 jaar een simulatie van uw toekomstig pensioen aanvragen:

Op het gratis telefoonnummer 1765 ('De Pensioenlijn‘) kunt u terecht met al uw vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin u hebt gewerkt (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). Via 1765 wordt u in contact gebracht met de juiste pensioeninstelling:

Wijzigingen pensioenstelsel

In het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 staan een aantal wijzigingen aan het pensioenstelsel van ambtenaren. Ook voor het onderwijspersoneel zal er wat veranderen, afhankelijk van de huidige leeftijd en situatie. Maar als u zich in een van deze situaties bevindt, dan blijft de bestaande wetgeving voor u gelden.

 • U voldoet volgens de huidige wetgeving aan de voorwaarden om in 2015 met pensioen te gaan.
 • U voldoet al aan de pensioenvoorwaarden, maar u zet uw onderwijsloopbaan toch verder.
 • U bevindt zich in een ‘terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen’ (TBSVP) en er is vooraf een formele datum van oppensioenstelling vastgesteld. Die datum blijft behouden, ook als hij na 2015 valt.
 • U hebt al goedkeuring gekregen over uw aanvraag voor een TBSVP met ingang van 1 januari 2015. Deze beslissing en de vooropgestelde pensioendatum blijven behouden, ook als de pensioendatum na 2015 valt.
 • U hebt een aanvraag voor een TBSVP lopen, waarvan de pensioendatum nog binnen 2015 valt.
 • U dient een nieuwe aanvraag voor een TBSVP in, waarvan de pensioendatum nog binnen 2015 valt.

Voor meer info over de wijzigingen en de gevolgen voor u kunt u terecht bij uw werkstation.

Contact

 • Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)

  Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)

  Adres
  Victor Hortaplein 40 bus 30
  1060 Brussel
  België
  Telefoon
  1765
  Fax
  02 558 60 10
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 17:00
 • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

  Adres
  Zuidertoren
  Europa Esplanade
  1060 Brussel
  België
  Telefoon
  1765
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 17:00

  1765 is een gratis nummer.

  Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend!)

 • 1765 - De Pensioenlijn

  1765 - De Pensioenlijn

  Telefoon
  1765
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 17:00