Leden en bevoegdheden van de Vlaamse Regering 2009-2014

Op 11 juli 2009 stelde minister-president Kris Peeters de leden van zijn regeringsploeg voor. De Vlaamse Regering bestaat uit negen ministers.

De Regering Peeters-II regeert van 2009 tot 2014. Sinds de verkiezingen van 25 mei 2014 is de regering enkel nog bevoegd voor de lopende zaken.

Kris Peeters (CD&V)
Minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, bevoegd voor:

 • het algemeen regeringsbeleid
 • landbouw en visserij
 • internationaal Vlaanderen
 • plattelandsbeleid en economie (met uitzondering van het economisch overheidsinstrumentarium).

Ingrid Lieten (sp.a)
Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, bevoegd voor:

 • het fundamenteel, strategisch en beleidsgericht onderzoek
 • de technologische innovatie
 • media
 • de coördinatie van het Armoedebeleid
 • het economisch overheidsinstrumentarium.

Geert Bourgeois (N-VA)
Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, bevoegd voor:

 • bestuurszaken (met uitzondering van het stedenbeleid)
 • het beleidsveld toerisme
 • het beheer en bescherming van het onroerend erfgoed
 • het beleid omtrent de Vlaamse Rand rond Brussel.

Jo Vandeurzen (CD&V)
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bevoegd voor:

 • welzijn, volksgezondheid en gezin.

Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor:

 • het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken.

Freya Van den Bossche (sp.a)
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, bevoegd voor:

 • woonbeleid
 • sociale economie
 • energie
 • het stedenbeleid.

Joke Schauvliege (CD&V)
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, bevoegd voor:

 • leefmilieu, waterbeheer, landinrichting en nutriëntenbeheer
 • natuur en natuurlijke rijkdommen
 • cultureel erfgoed
 • professionele kunsten
 • sociaal cultureel volwassenenwerk.

Pascal Smet (sp.a)
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, bevoegd voor:

 • onderwijs en vorming
 • jeugdwerk (inbegrepen de coördinatie van het kinderrechtenbeleid)
 • het gelijkekansenbeleid
 • de coördinatie van het beleid m.b.t. Brussel-Hoofdstad.

Philippe Muyters (N-VA)
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, bevoegd voor:

 • financiën en begroting
 • ruimtelijke ordening
 • werkgelegenheid (met inbegrip van het gebruik van de talen in de sociale betrekkingen)
 • de professionele vorming
 • sport.