Advies over onderwijsdecreet XXII

De Vlor bracht advies uit over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXI. Dit verzameldecreet bevat vooral wijzigingen aan de onderwijswetgeving die moeten kunnen ingaan bij het begin van volgend school- of academiejaar.

Advies over onderwijsdecreet XXII