Jaarverslag van de Vlaamse Gezondheidsraad 2002

De Vlaamse Gezondheidsraad heeft als algemene opdracht om de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement op haar verzoek of op eigen initiatief advies te verlenen over alle gezondheidsaangelegenheden. Het jaarverslag bevat een overzicht van de activiteiten en de adviezen van de Vlaamse Gezondheidsraad in 2002.

Jaarverslag van de Vlaamse Gezondheidsraad 2002