39401personeelsleden
72departementen en agentschappen

De Vlaamse overheid voert het beleid uit dat door de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement werd beslist. De Vlaamse overheid bestaat uit departementen en agentschappen, verdeeld over 12 beleidsdomeinen.

Structuur van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid bestaat uit verschillende overheidsdiensten, die gegroepeerd worden in 12 beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein is er een departement en zijn er verschillende agentschappen. Bekijk hier de structuur van alle Vlaamse overheidsdiensten en raadpleeg hun adres- en contactgegevens.

Waar vindt u ons?

De Vlaamse overheid is niet alleen in Brussel vertegenwoordigd, maar heeft kantoren over heel Vlaanderen. In alle Vlaamse provinciehoofdplaatsen zijn er Vlaamse administratieve centra, waar verschillende buitendiensten van de Vlaamse overheid gevestigd zijn. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid ook vestigingen in het buitenland voor diplomatieke of economische doeleinden.

Verhoogde terreurdreiging in Brussel. Vragen? Surf naar www.crisiscentrum.be of bel het gratis nummer 1771.