Septemberverklaring van de Vlaamse Regering

Op maandag 22 september 2014 heeft minister-president Geert Bourgeois de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement voorgelezen. Traditioneel betekent dat de start van een nieuw politiek werkjaar.

De Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de begroting 2015.

We zijn ervan overtuigd dat de keuze om geen nieuwe schulden te maken en wél te investeren, de enige juiste keuze is
Vlaamse Regering - Septemberverklaring 2014