Septemberverklaring van de Vlaamse Regering

Op maandag 28 september, aan het begin van het politieke werkjaar, heeft de minister-president van de Vlaamse Regering zijn Septemberverklaring uitgesproken in het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president de algemeen maatschappelijke situatie in Vlaanderen en de krachtlijnen van de Vlaamse begroting voor 2016.

We saneren behoedzaam verder, vooral op de eigen werking, en kiezen voluit voor investeringen.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois