71,9%
werkzaamheidsgraad in 2013
73.856
aanmoedigingspremies goedkeurd in 2013

In een geglobaliseerde wereldeconomie moet Vlaanderen zijn concurrentiepositie blijven verdedigen en versterken. Kennis en innovatie, een hoge productiviteit en een gunstig ondernemersklimaat moeten ons helpen een economische topregio te zijn.

Zesde staatshervorming

Op 1 juli 2014 zijn heel wat bevoegdheden officieel overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid door de zesde staatshervorming. De bestaande regelgeving blijft van kracht, tot de Vlaamse overheid een initiatief neemt om de wetgeving te wijzigen. Voor de meeste maatregelen geldt er een overgangsperiode, waarbij de federale overheid de lopende dossiers blijft opvolgen.