Zwartwerk

De aanpak van zwartwerk en sociale fraude is de kerntaak van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

Waar kan ik aangeven dat iemand zwartwerk verricht?

  • Gaat het om een werkloze die ‘bijklust’, neem dan contact op met een regionaal RVA-kantoor.
  • Gaat het om een persoon die uitkeringen krijgt voor ziekte of invaliditeit, dan is het RIZIV bevoegd.
  • Neem in alle andere gevallen (of bij twijfel) contact op met de externe directies Toezicht op de Sociale Wetten.

Alle aangiftes worden altijd anoniem afgehandeld.

Soorten sociale fraude

  • mensen die legaal of illegaal in het land verblijven en verrichte arbeid niet aangeven (en al dan niet een uitkering krijgen)
  • mensen die verrichte arbeid gedeeltelijk niet aangeven (overuren, deeltijdse arbeid)
  • mensen die verrichte arbeid onder een vals statuut (schijnzelfstandigen, valse vrijwilligers, valse stagiairs) niet aangeven.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Eén meldpunt voor de melding van fiscale fraude of btw-fraude is er niet. Daarvoor kan u contact opnemen met de FOD Financiën.