crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Loopbaanonderbreking in de openbare sector

  Via loopbaanonderbreking kunt u als werknemer in de openbare sector (en in het onderwijs) meer tijd vrijmaken voor uzelf of uw omgeving. U kunt bijvoorbeeld gaan studeren, voor uw kinderen zorgen, een reis maken, uw pensioen voorbereiden … In de privésector bestaat een soortgelijk systeem: daar spreken we van tijdskrediet.

  Verwar het tijdskrediet niet met het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Voor die drie verloven, de zogenaamde ‘thematische’ verloven, bestaan er specifieke voorwaarden en regels.

  Let op:

  Vanaf 2 september 2016 neemt de Vlaamse overheid de volledige bevoegdheid voor de loopbaanonderbreking in de openbare sector en het onderwijs over van de RVA. De thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand) blijven een federale bevoegdheid (RVA). Dat betekent dat er:

  • vanaf 2 september 2016 een nieuw systeem van loopbaanonderbreking zal worden ingevoerd
  • vanaf 2 september ook geen aanmoedigingspremie mee wordt toegekend aan wie in de openbare sector of het onderwijs werkt.

  Over de concrete invulling van het nieuwe systeem van loopbaanonderbreking en aanmoedigingspremie is er nog niets beslist. Voor alle aanvragen voor loopbaanonderbrekingen (en de eventuele aanmoedigingspremies daarbovenop) die ingaan op ten laatste 1 september, verandert er niks.

  Voorwaarden

  Voor de gewone loopbaanonderbreking hoeft u geen reden te geven. Tijdens uw loopbaanonderbreking kunt u ofwel

  • helemaal niet werken
  • halftijds werken.

  In sommige gevallen kunt u ook 4/5, 3/4 of 2/3 werken.

  Over uw hele loopbaan mag u in totaal maximaal 60 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen, in periodes van 3 maanden tot maximaal 5 jaar. De specifieke, ‘thematische’ vormen van loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) worden niet meegeteld in de berekening van dat maximumkrediet.

  Een specifieke vorm van loopbaanonderbreking is het eindeloopbaanstelsel. Als u 55 jaar of ouder bent, dan kunt u mogelijk tot uw pensioen loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel nemen. Dat betekent dat u tot uw pensioen deeltijds kunt gaan werken. In sommige gevallen (onder meer als u een zwaar beroep hebt uitgeoefend) kan dat al vanaf 50 jaar.

  De verschillende vormen van loopbaanonderbreking en hun precieze voorwaarden zijn afhankelijk van:

  • de overheid of de openbare dienst waarbij u werkt
  • het feit of u vastbenoemd bent (statutair) of volgens een arbeidsovereenkomst werkt (contractueel).

  Neem voor de voorwaarden van de loopbaanonderbreking contact op met uw werkgever/personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Procedures

  U moet uw werkgever drie maanden van tevoren op de hoogte brengen dat u loopbaanonderbreking wilt nemen.

  Om een uitkering van de RVA te krijgen, vult u het aanvraagformulier in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop, bij voorkeur aangetekend, naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw loopbaanonderbreking verlof aankomen.

  U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om toegang te hebben, moet u een federaal token of een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben.

  Prijs

  Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 februari 2016 krijgt u geen aanmoedigingspremie meer boven op uw vervangingsinkomen van de RVA als u loopbaanonderbreking neemt in het kader van het eindeloopbaanstelsel.
   

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website