crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Loopbaanonderbreking in de openbare sector

  Via loopbaanonderbreking kunt u als werknemer in de openbare sector (en in het onderwijs) meer tijd vrijmaken voor uzelf of uw omgeving. U kunt bijvoorbeeld gaan studeren, voor uw kinderen zorgen, een reis maken, uw pensioen voorbereiden … In de privésector bestaat een soortgelijk systeem: daar spreken we van tijdskrediet.

  Verwar het tijdskrediet niet met het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Voor die drie verloven, de zogenaamde ‘thematische’ verloven, bestaan er specifieke voorwaarden en regels.

  Vlaams zorgkrediet

  Op 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van start. Dat is het nieuwe verlofstelsel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector. Het zorgkrediet komt in de plaats van de huidige loopbaanonderbreking ‘algemeen stelsel’ en de loopbaanonderbreking ‘eindeloopbaan’. Die twee stelsels doven uit.
  Het derde stelsel, de loopbaanonderbreking in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof voor medische bijstand), blijft bestaan. Voor die thematische verloven zult u nog altijd bij de RVA moeten aankloppen.
  Boven op uw uitkering (hetzij Vlaams zorgkrediet, hetzij uw RVA-uitkering voor thematisch verlof) krijgt u niet langer een Vlaamse aanmoedigingspremie. 

  De nieuwe regeling slaat alleen op nieuwe dossiers, die starten vanaf 2 september. AIs uw loopbaanonderbreking voor 2 september 2016 is ingegaan, blijft het oude systeem voor u gelden. Dat geldt evengoed voor uw aanmoedigingspremie: als u voor 2 september al een aanmoedigingspremie kreeg, blijft u die krijgen tot uw recht opgebruikt is.

  Voorwaarden

  Voor de gewone loopbaanonderbreking hoeft u geen reden te geven. Tijdens uw loopbaanonderbreking kunt u ofwel

  • helemaal niet werken
  • halftijds werken.

  In sommige gevallen kunt u ook 4/5, 3/4 of 2/3 werken.

  Over uw hele loopbaan mag u in totaal maximaal 60 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen, in periodes van 3 maanden tot maximaal 5 jaar. De specifieke, ‘thematische’ vormen van loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) worden niet meegeteld in de berekening van dat maximumkrediet.

  Een specifieke vorm van loopbaanonderbreking is het eindeloopbaanstelsel. Als u 55 jaar of ouder bent, dan kunt u mogelijk tot uw pensioen loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel nemen. Dat betekent dat u tot uw pensioen deeltijds kunt gaan werken. In sommige gevallen (onder meer als u een zwaar beroep hebt uitgeoefend) kan dat al vanaf 50 jaar.

  De verschillende vormen van loopbaanonderbreking en hun precieze voorwaarden zijn afhankelijk van:

  • de overheid of de openbare dienst waarbij u werkt
  • het feit of u vastbenoemd bent (statutair) of volgens een arbeidsovereenkomst werkt (contractueel).

  Neem voor de voorwaarden van de loopbaanonderbreking contact op met uw werkgever/personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor.

  Procedure

  U moet uw werkgever drie maanden van tevoren op de hoogte brengen dat u loopbaanonderbreking wilt nemen.

  Om een uitkering van de RVA te krijgen, vult u het aanvraagformulier in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop, bij voorkeur aangetekend, naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw loopbaanonderbreking verlof aankomen.

  U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om toegang te hebben, moet u een federaal token of een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben.

  Bedrag

  Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 februari 2016 krijgt u geen aanmoedigingspremie meer boven op uw vervangingsinkomen van de RVA als u loopbaanonderbreking neemt in het kader van het eindeloopbaanstelsel.
   

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website