crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Palliatief verlof

  Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kunt u ‘palliatief verlof’ nemen. Dat verlof is, naast verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof, een van de drie ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

  Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking in de openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

  Voorwaarden

  De patiënt aan wie u palliatieve zorg verstrekt, hoeft geen gezins- of familielid te zijn.

  Tijdens uw palliatief verlof kunt u ofwel:

  • helemaal niet werken
  • halftijds werken
  • 4/5 werken.

  Het palliatief verlof duurt een maand. U kunt het met nog eens een maand verlengen als u opnieuw een attest voorlegt.

  Palliatief verlof is een recht: het kan u niet geweigerd worden en u hoeft er geen toestemming voor te krijgen van uw werkgever. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

  Neem voor meer informatie over palliatief verlof en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

  Procedures

  Wilt u palliatief verlof nemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk waarschuwen, bijvoorbeeld via brief of e-mail. U vraagt het palliatief verlof aan met het aanvraagformulier van de RVA. Het eerste deel vult u zelf in, samen met de arts van de zieke, en het tweede deel vult uw werkgever in. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop aangetekend naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw verlof aankomen.

  Het palliatief verlof mag beginnen op de eerste dag van de week die volgt op de schriftelijke kennisgeving. Als de patiënt overlijdt voor het einde van uw palliatief verlof, kunt u kiezen of u uw verlof wilt uitdoen of het werk al eerder wilt hervatten.

  U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. U hebt daarvoor een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben, ofwel een federaal token.

  Prijs

  Tijdens uw palliatief verlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen van de RVA. Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie. U hebt alleen recht op een aanmoedigingspremie als u recht hebt op een uitkering van de RVA.

   

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website