Federale premie voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking

U kan gebruik maken van tijdskrediet (als u in de privésector werkt) of loopbaanonderbreking (als u in de openbare sector werkt) als u uw beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk wilt onderbreken

  • om persoonlijke zaken te realiseren (studies hervatten, een reis maken, een hobby of sport beoefenen, ...)
  • of om in te spelen op specifieke familiale en sociale verplichtingen (thematisch verlof):
    • de opvoeding van de kinderen (ouderschapsverlof)
    • hulp aan zieke familieleden (verlof voor medische bijstand)
    • medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand en verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden (palliatief verlof).

Tijdens deze onderbreking kan u een federale uitkering ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Alle informatie over voorwaarden, reglementering en uitkeringen vindt u op de website van de RVA onder ‘Loopbaanonderbreking-Tijdskrediet’ of in uw plaatselijke RVA-kantoor.

De federale premie kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de loopbaanonderbreking voor de Vlaamse openbare sector (dus ook de lokale en provinciale overheden en het onderwijs) officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De bestaande regelgeving blijft van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt ze eventueel te wijzigen. Voorlopig geldt een overgangsperiode, waarin de federale administratie alle dossiers verder opvolgt.