Federale premie voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking

U kan gebruik maken van tijdskrediet (als u in de privésector werkt) of loopbaanonderbreking (als u in de openbare sector werkt) als u uw beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk wilt onderbreken

  • om persoonlijke zaken te realiseren (studies hervatten, een reis maken, een hobby of sport beoefenen, ...)
  • of om in te spelen op specifieke familiale en sociale verplichtingen (thematisch verlof):
    • de opvoeding van de kinderen (ouderschapsverlof)
    • hulp aan zieke familieleden (verlof voor medische bijstand)
    • medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand en verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden (palliatief verlof).

Tijdens deze onderbreking kan u een uitkering ontvangen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

U vindt alle informatie op de website van de RVA onder ‘Loopbaanonderbreking-Tijdskrediet’ of in uw plaatselijke RVA-kantoor.

De federale premie kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.