Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een van de drie ‘thematische’ verloven waarmee u uw beroepsloopbaan volledig of gedeeltelijk kan onderbreken. De andere thematische verloven zijn verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Thematische verloven zijn specifieke verloven waarmee u uw loopbaan helemaal of gedeeltelijk kan onderbreken. Ze staan los van het systeem van het tijdskrediet (in de privésector) of het ‘gewoon’ tijdskrediet (in de openbare sector).

Ouderschapsverlof geeft u de mogelijkheid meer tijd door te brengen met uw kind(eren).

Wie

Elke werknemer, zowel vader als moeder, heeft het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Ook in het geval van adoptie hebt u er recht op.

Ook het onderwijspersoneel heeft sinds september 2012 recht op 4 maanden ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar. Let wel op! De modaliteiten in het onderwijs wijken op een aantal punten af van wat hieronder verder wordt beschreven. Personeelsleden van het onderwijs vinden de informatie hierover in de Gids voor leraren en bij hun school of werkstation.

Voorwaarden

U hebt recht op ouderschapsverlof

 • vanaf de geboorte of de adoptie tot uw kind 12 jaar wordt. Het verlof moet starten vóór uw kind 12 jaar wordt.
 • en als u minstens gedurende 12 maanden een arbeidsovereenkomst hebt bij uw werkgever (en dat in de 15 maanden voorafgaand aan de schriftelijke bekendmaking aan uw werkgever).

Hoe

U kan dit verlof op verschillende manieren opnemen:

 • voltijds onderbreken gedurende 4 maanden
  • naar keuze op te splitsen per maand
 • halftijds onderbreken gedurende 8 maanden (alleen mogelijk als u voltijds werkt)
  • naar keuze op te splitsen in perioden van minimaal 2 maanden
 • met 1/5de onderbreken gedurende 20 maanden (alleen mogelijk als u voltijds werkt)
  • naar keuze op te splitsen in periodes van 5 maanden.

U mag die mogelijkheden ook combineren.

Het ouderschapsverlof is onlangs uitgebreid van 3 naar 4 volledige maanden. Hebt u al eerder ouderschapsverlof opgenomen, dan kan u de resterende maand(en) ouderschapsverlof zonder probleem opnemen. Mogelijk hebt u voor die extra periode dan echter geen recht op een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA).

Recht

Uw werkgever kan het ouderschapsverlof niet weigeren. Binnen 1 maand na de schriftelijke kennisgeving kan de werkgever het recht op ouderschapsverlof met maximaal 6 maanden uitstellen om gegronde redenen, die verband houden met de werking van de onderneming.

Het recht op tijdskrediet zonder motief, het recht op tijdskrediet met motief en het recht op een thematisch verlof staan volledig los van elkaar. Een werknemer die zijn recht op tijdskrediet zonder motief heeft opgebruikt kan dus ook nog aanspraak maken op een tijdskrediet met motief en daarnaast kan hij ook nog een thematisch verlof opnemen.

Uitkering

Tijdens uw ouderschapsverlof krijgt u een onderbrekingsuitkering. Opgelet: alleen als uw kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012 hebt u gedurende de hele periode (dus ook de vierde maand) recht op een uitkering.

De aanvraag gebeurt met formulieren van de RVA.

Die uitkering kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. (U hebt alleen recht op een aanmoedigingspremie als u recht hebt op een uitkering van de RVA.)

Meer informatie

Meer informatie kan u verkrijgen bij