Zwartwerk

De Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wil zwartwerk en sociale fraude aanpakken.

Aangeven van zwartwerk

Het is niet toegelaten om tegen betaling arbeidsactiviteiten te verrichten waarbij noch de werkgever noch de werknemer belastingen betaalt.

  • Gaat het om een werkloze die ‘bijklust’, neem dan contact op met een regionaal RVA-kantoor.
  • Gaat het om een persoon die uitkeringen krijgt voor ziekte of invaliditeit, contacteer het RIZIV.
  • In alle andere gevallen (of bij twijfel) neemt u best contact op met de externe directies Toezicht op de Sociale Wetten.

Aangiftes van zwartwerk worden altijd anoniem behandeld.

Sociale fraude

  • mensen die legaal of illegaal in het land verblijven en verrichte arbeid niet aangeven (en al dan niet een uitkering krijgen)
  • mensen die verrichte arbeid gedeeltelijk niet aangeven (overuren, deeltijdse arbeid)
  • mensen die verrichte arbeid onder een vals statuut (schijnzelfstandigen, valse vrijwilligers, valse stagiairs) niet aangeven.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Fiscale fraude en btw-fraude

Wilt u fiscale fraude of btw-fraude melden, neem dan contact opnemen met de FOD Financiën.