Bedrag

Werkt u in de privésector, voor een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering? In deze tabel leest u hoeveel uw aanmoedigingspremie tijdens uw arbeidsduurvermindering bedraagt:

U werkte in het jaar voor uw onderbreking minstens

U werkt tijdens de arbeidsduurvermindering

Bruto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 maart 2020)

Netto maandelijkse premie in euro (bedrag sinds 1 maart 2020)

75%

50%

171,6

152,72

70%

Minstens 20% minder

102,96

91,63

60%

Minstens 10% minder

68,64

61,09

* De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 maart 2020). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Duur: maximaal 2 jaar

U kunt de aanmoedigingspremie gedurende maximaal 24 maanden krijgen.

Uitbetaling

Maandelijkse uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.

Gestort op uw rekening

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven.

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Stopzetting

De aanmoedigingspremie wordt stopgezet als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Wijzigingen

Meld elke wijziging in uw persoonlijke situatie onmiddellijk aan de dienst.

Doe dat schriftelijk (niet telefonisch):

Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.


Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden (privésector)