Voorwaarden

Voorwaarden voor de werknemer

U:

  • werkt in het Vlaamse Gewest. Uw woonplaats is niet belangrijk
  • krijgt een arbeidsduurvermindering en werkt nog minstens 50%
  • start niet met een andere job of breidt geen bestaande tewerkstelling uit
  • oefent geen zelfstandige activiteit uit, tenzij u al 1 jaar voor uw arbeidsduurvermindering zelfstandige in bijberoep was
  • krijgt in dezelfde periode geen onderbrekingsuitkering voor tijdskrediet van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA)
  • ontvangt in dezelfde periode geen andere Vlaamse aanmoedigingspremie

Voorwaarden voor de werkgever

Uw werkgever:

  • Heeft een federale erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.


Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden (privésector)