Bedrag

Werkt u in de socialprofitsector, meer bepaald voor een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering? In deze tabel leest u hoeveel uw aanmoedigingspremie bedraagt tijdens uw arbeidsduurvermindering:

U werkte in het jaar voor de arbeidsduurvermindering minstensUw werktijd tijdens uw
arbeidsduurvermindering
Bruto maandbedrag in euro (sinds 1 april 2020)Netto maandbedrag in euro (sinds 1 april 2020)
75% van een voltijdse betrekkingU werkt 50%171,60152,72

70% van een voltijdse betrekking

U vermindert uw werktijd
met minstens 20%
van een voltijdse betrekking
102,9691,63

60% van een voltijdse betrekking

U vermindert uw werktijd
met minstens 10%
en minder dan 20%
van een voltijdse betrekking
68,6461,09

De aanmoedigingspremie is gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 april 2020). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Uitbetaling

Maandelijkse uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw tijdskrediet op het ogenblik van de goedkeuring al enige tijd loopt, worden de voorgaande maanden mee uitbetaald.

Gestort op uw rekening

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Duur

U kunt de aanmoedigingspremie gedurende maximaal 24 maanden krijgen.

Stopzetting

De aanmoedigingspremie wordt stopgezet als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.


Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden (social profit)